Många arbetspendlare kommer att ställa bilen hemma om de från i år tvingas betala mellan 3.000 och 12.000 i förmånsskatt för fri parkering vid jobbet. Det förutspår Trafikkontoret i en rapport. För Göteborgs del väntas en strängare tillämpning av skattereglerna minska trafiken in till stan med upp till tio procent, eller 5.000 arbetsresor per dygn.

– Vi har tittat på de möjliga effekterna av att följa lagen som finns och betala förmånsskatt för sin p-plats. Troligen blir det en rätt stor effekt, säger Anders Roth, miljöchef på Trafikkontoret.

Förmånsvärdet högst i city

Från och med 2004 års taxering kan Riksskatteverket komma att tillämpa lagen om förmånsbeskattning strängare. Arbetsgivarna blir då skyldiga att redovisa fri förmån av parkeringsplats och enligt beräkningar kommer den anställde att få betala förmånsskatt på mellan 3.000 och 12.000 per år.

Förmånsskatten för fri p-plats delas in i värdezoner.

– Det är främst i centrala och delvis halvcentrala lägen som värdet blir högt, men det är ju där man har bäst tillgång till kollektivtrafik. Långt utanför stan är värdet säkerligen noll enligt Riksskatteverket, säger Anders Roth.

Hjälp att ändra resvanor

Alternativet är att betala parkeringsavgiften själv men bland annat en studie gjord i Stockholm visar att p-avgifterna har stor betydelse för om anställda väljer att ta bilen till jobbet.

I rapporten beräknar utredarna att 8.000 arbetspendlare som använder bil kan komma att förmånsbeskattas i Göteborg. Ett antagande är då att sextio procent av dessa avstår från att ta bilen till jobbet. Det skulle innebära knappt 5.000 färre arbetsresor per dygn in till centrala Göteborg.

Anders Roth hoppas att intresset nu kommer att öka för Trafikkontorets tjänst ”Aktivt trafikantstöd”. Tjänsten ska hjälpa göteborgarna att se hur de kan förändra sina resvanor. Till exempel att åka mer kollektivt eller gå med i en bilpool.

Mer kollektivtrafik behövs

– Fler skulle bli intresserade, om någonting börjar kosta som inte har kostat hittills, säger han.

I rapporten pekar utredarna också på att Västtrafik bör planera för en ökad efterfrågan på kollektivtrafik.


Läs hela Trafikkontorets rapport om förmånsbeskattning av fri parkering >>