Till helgen gör Vägverket den sista stora trafikomläggningen kring bygget av Götaleden innan tunneln ska vara klar. ”Det blir lite enklare för trafikanterna jämfört med hur det varit det senaste halvåret”, säger Peter Behrman på Vägverket.

– Det är långt kvar till trafiköppningen men detta är den sista stora trafik-
omläggningen. Det blir lite rakare, det har varit ganska krokigt framförallt om man kör från Järntorget österut mot E6:an, säger Peter Behrman.

– Vi kommer också att börja använda den nya bron som ligger i höjd med Stadstjänaregatan för några vänstersvängar.

Bygget av Götatunneln har blivit ett halvår försenat och 200 miljoner kronor dyrare än vad som först beräknades. Vägverket räknar med att öppna tunneln för trafik i början av april 2006.