Från 1 juni gäller nya regler för skrotning av bilar - då försvinner dagens skrotningspremier och avgifter. Istället blir det gratis att skrota bilen. Men den nya lagen riskerar att öka antalet skrotbilar i naturen på sikt tror trafikkontoret.

– Vi har den farhågan eftersom många övergivna bilar står på tomtmark där kommunen inte har något ansvar för att forsla bort bilen, säger Lennart Jideblad, planeringsledare på trafikkontoret.

600 övergivna bilar per år

Om inte markägaren går med på att betala kostnaden för bortforslingen kan bilvraket bli stående. I Göteborg tar trafikkontoret hand om cirka 600 övergivna bilar per år.

De flesta av dessa står på annans tomtmark. Det är bara om bilen står på gatumark som trafikkontoret har ett direkt ansvar att få bort bilen.

– Dagens skrotpremie motiverar i många fall ägaren att ta bilen till skroten och få några kronor för besväret. Ersättningen täcker oftast transportkostnaden för bilen och resan hem. När detta försvinner kan det innebära att fler bara överger bilen, säger Lennart Jideblad.

Så länge det finns pengar kvar i skrotningsfonden kan kommunen få ersättning med 1.500 kronor för transportkostnaden. Men inbetalningarna till skrotningsfonden försvinner tillsammans med skrotningspremien och därför kommer pengarna bara att räcka en begränsad tid.

EU-direktiv bakom nya regler

Miljödepartementet har dessutom gett klartecken till att 4.000 kronor betalas ut som premie från fonden för bilar som skrotas av årsmodell 1988 eller äldre och som var i trafik 31 augusti i fjol.

Bakgrunden till de förändrade reglerna är ett EU-direktiv om utökat producentansvar. Från 1 juni är det producenten, biltillverkaren, som ska se till att det finns ett ställe att lämna bilen på, vanligen en bilskrot som producenten har ett avtal med.

Fotnot:
När en bil registrerats första gången har ägaren tidigare betalat 700 kronor till bilskrotningsfonden, från den fonden tas sedan de pengar som betalas ut i form av skrotningspremie. Detta upphör alltså i och med de nya reglerna.