Dubbdäcksförbudet på de hårt belastade gatorna Odinsgatan och Friggagatan har under vintern lett till en rad dispensansökningar och överklaganden. På onsdagen drog trafikkontoret tillbaka sina senaste överklaganden hos Transportstyrelsen.

Odinsgatan och Friggagatan har under många år utgjort ett miljömässigt problem för Göteborg. Tung trafik har lett till att luften i området har varit oacceptabelt dålig.

”Vi var tvungna att göra någonting”

Ett beslut om radikala trafikåtgärder kom att påskyndas av byggandet av de nya bostadshus som nu snart står färdiga i området. För att minska bullret och halterna av partiklar från sten och asfalt sänktes maxhastigheten till 40 kilometer i timmen.

Den 1 oktober 2010 genomfördes nästa steg i arbetet att komma till rätta med de allvarliga miljöproblemen på Odinsgatan och Friggagatan: trafik med dubbdäck förbjöds.

– Vi var helt enkelt tvungna att göra någonting för att minska miljöbelastningen, säger trafikdirektör Birgitta Hellgren som under vintermånaderna fått en rad dispensansökningar på sitt bord.

Fem får sin dispens

– Det är ganska många – ett fåtal ärenden har bedömts som väldigt angelägna och de har fått dispens.

Några av dem som sökt dispens har fått nej av trafikkontoret och då överklagat till länsstyrelsen. Trafikkontoret har då i sin tur överklagat till statliga Transportstyrelsen

Efter samtal med trafiknämnden har trafikkontoret nu beslutat att återta sitt tidigare överklagande till transportstyrelsen. Det innebär att fem av dem som först fått nej av trafikkontoret, och senare överklagat till länsstyrelsen, nu fått dispens.

– Jag har idag varit i kontakt med Transportstyrelsen och meddelat att vi drar tillbaka våra överklaganden av länsstyrelsens beslut, säger Birgitta Hellgren och fortsätter:

Miljöeffekterna följs upp

– Det här har varit en levande diskussion med såväl politikerna som de boende och verksamma i området. Vi vill inte låsa fast oss i en ständig diskussion om överklaganden – vi vill veta hur vi ska hantera den här frågan på lång sikt och om vi tillämpat regeln på rätt sätt.

Under mars och april genomför trafikkontoret en utvärdering av vinterns åtgärder på Odinsgatan och Friggagatan. I utvärderingen kommer bland annat efterlevnad och miljöeffekter att följas upp. Även andra städer erfarenheter av dubbdäcksförbud kommer att vägas in.

Utvärdering klar till våren

– Från Stockholm har vi till exempel fått höra att förståelsen för förbudet var större det andra året, säger Birgitta Hellgren.

Utvärderingen väntas vara klar i maj 2011.