De cyklar, åker kollektivt eller använder bilpool. Nu har Trafikkontoret vunnit ett pris för sin miljövänliga resepolicy. Juryn imponerades över enastående uthållighet och stor fantasi.

Det årliga miljöpriset är instiftat av Arlanda Express tillsammans med Naturskyddsföreningen och Länsförsäkringar.

I år kammade trafikkontoret i Göteborg hem priset för bästa resepolicy och ”för att med enastående uthållighet och stor fantasi sträva efter att ställa om resvanor bland anställda och allmänhet”.

Kollektivtrafikkort istället för fri parkering

Infrastrukturminister Åsa Thorstensson delade ut priset till Lars-Bertil Ekman, trafikdirektör och Anders Roth, miljöchef på Trafikkontoret.

– Vi har ett spektra av åtgärder, det senaste vi infört är cykelpoolen mellan förvaltningarna. Vi har också växlat förmåner för våra anställda – istället för fri parkeringsplats har de fått kollektivtrafikskort, säger Lars-Bertil Ekman.

Själv pendlar han till och från jobbet med tåg.

– Åtta av nio i ledningsgruppen åker kollektivt eller cyklar, för att påverka andra måste man föregå med gott exempel.

Ska minska energianvändning och utsläpp

Trafikkontoret utformade sin första resepolicy 2002 som sedan dess har reviderats flera gånger. Målet är att policyn ska minska energianvändning och luftutsläpp, vara kostnadseffektiv, säker och dessutom inspirera andra förvaltningar och allmänhet.

– Det är roligt att få bekräftelse på ett arbete som pågått i flera år. Och att Göteborgs Stad vinner ett nationellt pris, säger Anders Roth.