Parkeringsskulder på 400 000 kronor. En tredjedel av parkeringsböterna för felparkeringar på Göteborgs gator betalades aldrig förra året. Ett skäl är att många bilägare skriver över sin bil på en så kallad bilmålvakt. Med stöd i en ny lag har trafikkontoret nu tagit om hand om två av närmare 2 800 bilar som står registrerade på en och samma person.

Ett fenomen som har blivit allt vanligare på senare år är att bilägare skriver över sina bilar på andra för att slippa parkeringsavgifter, fordonsskatt och annat. Personerna som bilarna står registrerade på är ofta redan skuldsatta och saknar tillgångar som går att mäta ut.

Trafikkontoret har arbetat länge för att hitta en lösning på problemet. Men det var först i och med att en ny lag trädde i kraft 1 juli i år som de fick möjligheter att ta hand om bilar som misstänks ägas av bilmålvakter. Nu har de tagit hand om två bilar som på pappret ägs av en person som har 2 800 bilar.

Skrotas eller säljs om skulderna inte betalas
Bilarna flyttades på torsdagen och står nu på Trafikkontorets uppställningsplats. För att någon ska kunna begära ut dem krävs betalning av hela den skuld som den formelle ägaren har. Annars skrotas eller säljs bilarna efter tre månader.

– Med tanke på att skulderna ligger på 400 000 kronor så skulle jag gissa att de blir kvar, säger Carina Abrahamsson, enhetschef för tillstånd och dispenser.

Trafikkontoret känner i nuläget till nio personer som äger många bilar med obetalda felparkeringsavgifter i Göteborgsområdet. Näst efter personen med 2 800 bilar finns en som äger nästan 400. Totalt handlar det om nästan 4 000 bilar.

Kommer ni att ta hand om alla dessa 4 000?
– Det hoppas jag inte att vi ska behöva göra. Vår förhoppning är att man ska börja ta ansvar för sin bil och betala parkeringsavgifter och fordonsskatter. Men vi har ingen möjlighet att dammsuga gatorna från dem.

Att leta efter alla bilar som står registrerade på de nio personerna är inte praktiskt möjligt. Däremot kommer Trafikkontoret vara uppmärksamma på felparkerade bilar som ägs av någon som formellt äger många andra bilar. Om personen har mer än 5 000 kronor i obetalda skulder säger lagen att bilarna får flyttas omedelbart.

Uppgifterna om obetalda felparkeringsavgifter samlas in av Transportstyrelsen. I nuläget krävs att Trafikkontoret tar kontakt i varje enskilt fall. Men på sikt är tanken att det ska finnas en automatisk lösning.

– Planen är att parkeringsvakterna ute på fält ska kunna få ett svar i sina handdatorer direkt ute på fält, säger Carina Abrahamsson.