530 skrotcyklar plockades bort förra året. För att öka framkomligheten och frigöra cykelparkeringar för alla som cyklar i Göteborg flyttar trafikkontoret gamla övergivna ”långtidsparkerade” cyklar. I första hand är det skrotcyklar som trafikkontoret bedömer som vrak, som varje månad plockas bort och körs till skrotning. Förra året flyttades 530 skrotcyklar från Göteborgs cykelparkeringar.

Foto: Avarn

– Tyvärr märker vi att cyklar som inte längre används av någon blir ” långtidsparkerade” och tar därmed upp onödig plats för dem som verkligen behöver parkera sin cykel, säger Anne-Charlotte Fransson på trafikkontoret.

Behovet av cykelparkeringar ökar i takt med att fler börjar cykla i Göteborg. Cyklar som bara står skapar snabbt en skräpig miljö runt omkring sig och försvårar för både renhållning och underhåll.

På våren tar trafikkontoret ett större grepp och städar upp Göteborgs större cykelparkeringar från långtidsuppställda cyklar som inte är skrot. Alla cyklar inom ett visst område märks med lappar med en uppmaning till ägaren att själv flytta sin cykel. De cyklar som inte flyttas från platsen efter uppmaningen flyttas till Göteborgs Stads uppställningsplats. Där står de kvar i tre månader och ägaren till kan hämta sin cykel mot en kostnad på 300 kronor.

– Efter tre månader övergår äganderätten till trafikkontoret och vi lämnar den till återvinning eller skrotar den, beroende på skick, säger Anne-Charlotte Fransson.

Trafikkontoret kan också besluta att flytta cyklar omgående om de är uppställda så att fara uppstår eller hindrar eller stör trafiken.

Foto: Avarn