Skanska MTH och trafikkontoret Göteborgs Stad har nu kommit överens om de merkostnader som har uppstått vid bygget av Hisingsbron. Överenskommelsen innebär att trafikkontoret ska betala 198 miljoner kronor till Skanska MTH.

– Vi har gjort en fördelning av de uppkomna kostnaderna som både vi och Skanska MTH kan acceptera, säger Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret.

I våras höjde trafikkontoret sin kostnadsprognos för brobygget från 3,5 till 3,65 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. De ökade kostnaderna handlar till största delen om produktion och leverans av ståldelar till Arpeggio, den del av bron som går över Göta älv.

”Komplexa förhandlingar”

Trafikkontoret ska betala 198 miljoner kronor till Skanska MTH, och av dessa är 28 miljoner redan betalade.

– Det har varit komplexa förhandlingar men dialogen har hela tiden varit konstruktiv. Nu fokuserar vi på att få färdigt bron, säger Per-Ola Svahn, regionchef för Stora projekt väst på Skanska MTH.