På varje låda finns en text på svenska och engelska som förklarar syftet med mätningen. Foto: Jon Angelbratt

35 trälådor med mätutrustning. Den här veckan står 35 trälådor utplacerade runt Centralstationen, Drottningtorget och Nordstan. Lådorna innehåller mätutrustning, som ska ge trafikkontoret en bättre bild av hur fotgängare rör sig i området och hur stor trängseln är på olika hållplatser.

– Vi mäter hur många som rör sig i området för att förstå vilka de stora gångstråken är in och ut ur Centralen-området. Och vi mäter också trängseln på de centrala kollektivtrafikhållplatserna Drottningtorget och Nordstan, säger Fredrik Larsson, som är enhetschef för trafikanalys på trafikkontoret.

Genom att räkna hur många personer som befinner sig på hållplatserna och fråga hur folk på plats upplever trängseln hoppas trafikkontoret att få viktiga kunskaper om hur hållplatsytor ska utformas i framtiden. Dessutom kommer de att jämföra med olika väderdata, som hur utsatta platserna är för till exempel blåst och regn. Dessa kunskaper kan i framtiden komma till nytta både i området kring Centralen och i andra delar av Göteborg.

Utställda under vecka 48
Mätningen av hur folk rör sig i området kommer enligt Fredrik Larsson att ge viktig information inför alla pågående och framtida byggprojekt i Centralen-området.

– Det är redan nu ett område med många människor i rörelse och mycket kollektivtrafik. Men i framtiden kommer vi addera ännu mer i och med exempelvis de nya kontor och handelslokaler som ska byggas, Hisingsbron och Västlänken. Med hjälp av Göteborgs digitala tvilling kommer vi kunna använda mätningarna för att simulera hur de framtida förändringarna kommer att påverka fotgängarflödet, säger han.

Mätlådorna kommer att vara utställda under vecka 48.

Filmen visar förra årets mätresultat och hur flödena av fotgängare varierar över dygnet och veckodagarna.