Nu är ytterligare 25 vagnar av den nya spårvagnsmodellen beställda. På fredagen skrev trafikkontoret under avtalet med den italienska leverantören. Om allt går enligt planerna ska de första spårvagnarna vara på plats våren 2011.

Vid årsskiftet räknar trafikkontoret med att alla vagnar från den första beställningsomgången är levererade. Då rullar sammanlagt 40 nya spårvagnar av den italienska modellen på Göteborgs gator.

Beslutet fattades för flera år sedan

Men för att successivt kunna ersätta de gamla spårvagnarna från 1960-talet behövs fler. Därför har trafikkontoret beställt ytterligare 25 nya spårvagnar.

– Beslutet fattades för flera år sedan och vi har också fått statsbidrag för detta. Men nu har alltså själva avtalet skrivits under, säger Jörn Engström, kollektivtrafikchef på trafikkontoret.

Den första beställningen var inte helt utan problem. Leveransen drabbades av flera förseningar, i de flesta fall beroende på förseningar hos leverantören. Spårvagnarna har också modifierats efter nya krav för att öka förarnas komfort.

Åtgärdspaket har minskat bullret

När det gäller bullret uppfyllde de första vagnarna inte gränsnivåerna i kontraktet.

– Det har varit ett helt paket med åtgärder för att minska bullret både invändigt och utvändigt. Bland annat har de delar som låter kapslats in, säger Jörn Engström.

Förhoppningen är att leveransen av de nya 25 spårvagnar går smidigare.

– Nu finns alla modifieringar med från början.

Ännu fler vagnar kommer att behövas

Sammanlagt 170 spårvagnståg trafikerar Göteborgs gator. Nästan 40 är splitter nya, 80 är från 1980-talet och resten består av den äldre 1960-talsmodellen.

De 25 nya vagnarna innebär dock inte tätare turer.

– För att klara eventuella trängselavgifter och K2020-visionen om en utökad kollektivtrafik, behövs ännu fler nya vagnar inom en snar framtid, säger Jörn Engström.