För att öka säkerheten vid stadens vägarbeten har trafikkontoret tagit fram en ny sidomarkeringsskärm. Sedan några veckor tillbaka testas den i praktiken vid Varbergsgatans hållplats på Möndalsvägen. Än så länge är reaktionerna positiva.

− De som sätter upp skyltarna tycker att det har blivit enklare och det har även stannat en del bilister som sagt att det är mycket lättare att se hur man ska köra med de nya skyltarna, säger Thorben Starcke, som är säkerhetscontroller och planeringsledare på trafikkontoret.

”En helt annan tydlighet”

Den vanliga sidomarkeringsskärmen, som normalt används vid väg- och spårarbeten över hela Göteborg, visar två gula streck som båda löper snett nedåt. I sin nya utformning bildar ränderna i stället en pil som pekar ut på vilken sida om skyltarna som bilarna ska köra.

− Den nya skylten har en helt annan tydlighet, säger Thorben Starcke.

− Problemet med den gamla är att många bilister är tveksamma till vilken sida av skyltarna man ska passera på. Om de kör på fel sida utgör det en allvarlig säkerhetsrisk.

Ville testa på plats med mycket trafik

Det var under en resa till Österrike som Thorben Starcke kom på idén.

− Där och i många andra länder har de den nya sortens sidomarkeringsskärmar, säger han.

På testplatsen vid Varbergsgatan pågår en omläggning av spårvagnspåret och en ombyggnad av hållplatsen. Här finns i dag ett 60-tal av de nya skyltarna på prov.

− Tanken var att testa skyltarna på en plats med ganska mycket trafik och i en korsning där bilisterna måste välja var de ska köra.

Olyckor är ovanliga

I Thorben Starckes arbete ingår att granska tillfälliga trafikanordningsplaner för alla vägarbeten som pågår längre än två dagar. Det gäller att ta flera hänsyn. Samtidigt som trafiken ska flyta på ska vägarbetsområdet vara säkert även för vägarbetarna, fotgängare och cyklister.

− I Göteborg pågår årligen cirka 5.000 väg- eller spårarbeten. Men det är sällan det sker några olyckor. Förra året inrapporterades inte en enda vägarbetsolycka med personskada, säger han.

Testet vid Varbergsgatans hållplats pågår ytterligare några veckor. När det har avslutats flyttar sidomarkeringsskärmarna vidare till ännu en vägarbetsplats för att prövas i en annan miljö.