Trafikkontoret i Göteborgs Stad är en av fem finalister när Trafikverket nästa vecka delar ut sitt nyinstiftade miljöpris. Trafikkontoret har gått till final i konkurrens med ett 20-tal andra bidrag från både privata företag och offentliga aktörer.

Trafikkontoret har i sin ansökan tagit upp bland annat arbetet med att underlätta införandet av bilpooler, att få barn att gå eller cykla till skolan istället för att skjutsas med bil, och att i projektet Nya Vägvanor via arbetsgivarna utlysa tävlingar som ska få de anställda att börja åka kollektivt till jobbet.

Vill ändra resmönstren

– Jag tror att vi har ett rykte om oss i Sverige att vara duktiga på att driva de här frågorna, säger miljöchef Anders Roth på Trafikkontoret.

– Vi bedriver ett både långsiktigt och spetsigt arbete, och vi använder verktyg på okonventionella sätt för att ändra resmönstren.

Vinnaren av Trafikverkets första miljöpris utses den 9 december. Syftet med priset är att uppmuntra insatser för ett miljöanpassat transportsystem. Förutom äran får vinnaren 100 000 kronor.