Får frukostpåse och pumpade däck. Fler och fler göteborgare väljer cykeln, även under ruskiga höstmånader. Det vill trafikkontoret uppmuntra. På onsdag morgon får cyklister och fotgängare som passerar Redbergsplatsen frukostpåse, cykelservice och möjlighet att tycka till om Göteborg som cykelstad.

Mellan halv sju och halv nio på onsdag morgon står personer från trafikkontoret i hörnet mellan Danska vägen och Redbergsvägen, utrustade med frukostpåsar, cykelpumpar och smörjolja.

– Vi vill tala om för dem som cyklar och går att vi tycker om det, för att det bidrar till ett grönt och miljövänligt Göteborg, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på trafikkontoret i Göteborg.

Trafikkontorets tjänstemän går ut på gatorna 3-4 gånger per år för att uppmuntra cyklister och fotgängare, på olika platser i staden. Hörnet vid Redbergsplatsen är valt utifrån att många tar den vägen. Där kommer det finnas möjlighet att få kedjan oljad, däcken pumpade eller batteriet bytt i cykellampan.

Brukar cyklisterna ha tid att stanna?
– Inte alla så klart, många har bråttom till jobbet och då får man ta sin frukostpåse i farten. Men det brukar faktiskt vara en hel del som stannar till.

Eva Eriksson och hennes kollegor från Trafikkontoret hoppas att en del även tar sig tid för en pratstund.
– Vi håller på att försöka bygga en bra cykelstad, bland annat med hjälp av en alldeles ny cykelplan som är ute på remiss. Då vill vi komma till tals med cyklisterna.

Vill prata trafikvett
För att man ska vilja röra sig i staden till fots och på cykel räcker det inte med bra gång- och cykelstråk, betonar Eva Eriksson. Det krävs också att man blir bra bemött i trafiken. Där finns det brister.
– Många upplever att det är ett hårt klimat, till exempel fotgängare som upplever att cyklister cyklar i gångbanorna. Det vill vi gärna prata med folk om.