Förändrade resvanor gör luften renare och minskar trängseln i trafiken. Det är tanken bakom kampanjen Nya vägvanor. Nu utökar trafikkontoret verksamheten med åtta nya informatörer som via telefon ska informera göteborgarna om möjliga alternativ till bilen.

Nya vägvanor jobbar med att få både privatpersoner och företag att minska antalet bilresor. Trafikanternas inställning och attityd till resandet måste förändras. Annars kommer trafiken och utsläppen bara att bli värre.

– Det kan handla om allt från att cykla till smart bilåkande och kollektivtrafik, säger Eva Rhodin, marknadskoordinator på trafikkontoret i Göteborg som driver kampanjen.

Information via telefon

Som ett led i Nya vägvanor arbetar en grupp informatörer anställda av Västtrafik med att bearbeta privatpersoner genom att via telefon erbjuda dem hjälp att ändra sina resvanor.

I dag finns redan 18 informatörer anställda. Just nu söker man ytterligare åtta stycken.

– Det är det enskilt största projektet inom Nya vägvanor. Vi kommer att kontakta 120.000-130.000 hushåll inom Göteborg fram till 2007, berättar Eva Rhodin.

Först ett brev med posten

Hon säger att de som blir uppringda oftast reagerar positivt. Eftersom alla först får ett brev med kampanjinformation hem i lådan är de väl förberedda.

– Det viktiga är att de får den information de saknar för att kunna göra ett aktivare val än att bara ta bilen. Exakt vad samtalet sedan går ut på har att göra med var i Göteborg man bor, säger Eva Rhodin och fortsätter:

– Till exempel i Näset kanske kollektivtrafiken inte alltid är ett alternativ om du jobbar inne i stan. Då handlar det mer om att påverka hur de rör sig lokalt eller åker kortare sträckor. Ringer du någon i Frölunda är utbudet av kollektivtrafik ett helt annat.

Fotnot:
Inom kampanjen Nya vägvanor finns delprojektet Lönsamma vägvanor, som är riktat till företag och arbetsgivare.

Läs mer om ”Lönsamma vägvanor” i senaste numret av Vårt Göteborgs pappersupplaga som utkommer onsdagen den 13 april. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun. Den finns också som pdf-fil
här
.