Snabbt och smidigt, ekonomiska skäl, frihet och för motionens skull. Det är de främsta skälen till att cykla, enligt Trafikkontorets enkätundersökning bland 450 cyklister i Göteborg. Enkäten är ett led i att identifiera och rangordna problem och förbättringsområden för att öka antalet cyklister.

– Det finns 35 mil cykelbanor i Göteborg och vi fortsätter bygga ut. Vi prioriterar områden med många cyklister och bygger från centrum och utåt, säger Ingvar Johannison på Trafikkontoret, som ansvarar för utbyggnaden av nätet.

Trafikkontoret satsar sedan tio år cirka 20 miljoner kronor varje år på att bygga ut och förbättra cykelbanorna. Trafikolyckor har minskat i Göteborg under senare år, så också cykelolyckorna, dock inte i samma omfattning som de andra olyckstyperna.

– Vårt mål är att från 1990 fram till 2005 minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken med 60 procent. Det uppnådde vi redan 1999 för flera trafikantslag, men inte cyklister. De olyckorna minskade bara med 30 procent, säger Jan Mathisson, som arbetar med trafiksäkerhet på Trafikkontoret.

De flesta cykelolyckor är singelolyckor av mindre allvarligt slag. Jan vill uppmana alla cyklister: Kör försiktigt och ta hänsyn till andra trafikanter.

Förändade attityder

Fler skulle kunna cykla och därför pågår satsningar på att ändra attityden till cyklandet, som är lågt i Göteborg i förhållande till övriga Sverige. Nästan hälften av alla bil- och kollektivtrafikresor är kortare än 5 kilometer, som borde vara acceptabelt cykelavstånd.

Cykelstölder är ett problem som kan få många att avstå från att cykla.
– Cyklar stjäls därför att tjuven vill förflytta sig en bit, sälja cykeln, eller sälja cykeldelar. När du parkerar din cykel, lås även ramen med ett bygellås, då är du ganska säker för tjuvar, säger Anders Stolpe, brottsförebyggande kommissarie vid länskriminalpolisen.

Under 2000 anmäldes totalt i hela Sverige 84.658 cykelstölder. Från 1993 märks en tydlig minskning med cirka 11.000 stölder per år. Ring polisen, tel. 739 20 00, om din cykel blivit stulen. Viktiga uppgifter är ramnummer och speciella kännetecken.
Så många cyklar stjäls i Göteborg

1999 2000 2001
Nordstaden inom Vallgraven 384 329 340
Lorensbergsområdet 776 646 556
Linnéstaden 992 863 905
Totalt i Göteborg 4.126 3.603 3.603

Alltfler använder hjälm

Bästa sättet att förbättra din säkerhet i trafiken är att använda cykelhjälm. År 2001 använde 30 procent cykelhjälm i Göteborg, vilket är tre gånger så många som 1991 när Trafikkontoret började studera cyklisterna.
1991 använde bara 8 procent hjälm, 1999 var siffran 23 procent och 2000 26 procent.