Trånga gator, otrygga fotgängare och förstörd gatubeläggning är några av orsakerna till att trafikkontoret nu vill förbjuda lastbilar som är längre än tio meter inne i city. I början av maj väntas förbudet träda i kraft.

– Det finns många trånga gator inne i centrala Göteborg, till exempel runt Domkyrkoplan, där långa lastbilar har svårt att ta sig runt hörnen, säger Magnus Jäderberg på trafikkontoret..

– Det gör att de ofta behöver backa eller använda kollektivtrafikkörfältet och det är högst olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är i och för sig sällsynt med allvarliga personskador, men det är en hel del tillbud, fortsätter han.

Vissa lastbilar har så hög totalvikt att de förstör ytbeläggningen, vilket har skett bland annat på Kungsgatan och Korsgatan. Det medför inte bara höga kostnader för reparationer, utan är framförallt en säkerhetsfråga för fotgängare som lätt snubblar och skadar sig.

Otrygga fotgängare

– Över huvud taget är det många fotgängare inne i city som känner sig otrygga när stora lastbilar kör på de trånga gatorna. Dessutom ökar de trängseln för övrig trafik när de blockerar vägen under långa stillestånd, säger Magnus Jäderberg.

Polisen och fastighetsägarna i city har önskat en förändring, och den är nu på väg. Tillsammans med bland andra åkeriföreningen har trafikkontoret tagit fram ett förslag som går ut på att lastbilar som är längre än tio meter, lasten inräknad, inte får framföras inom större delen av Vallgraven och Nordstaden.

– En av de vanligaste längderna på lastbilar i city idag är 9,4 meter, och den typen utgör 90-95 procent av transporterna. Det vi vill ha bort är de uppemot 17-18 meter långa trailers som kör in på de trånga gatorna, och alla de lastbilar som använder framförallt Östra hamngatan som genomfartsled, säger Magnus Jäderberg.

Två timmars undantag

Förbudet ska gälla alla dagar i veckan dygnet runt, undantaget mellan klockan 6 och 8 på morgonen. Det är för att tillmötesgå bland annat de utländska fjärrtransporter som sällan har bilar som är kortare än tio meter. Turistbussar är i princip alltid längre, så de är helt undantagna förbudet.

Trafiknämnden antog förslaget under sitt sammanträde på tisdagen, och ger nu trafikdirektören i uppgift att bestämma den exakta utformningen av förbudet.

De nya reglerna kommer att gälla från och med 4 maj 2009.