Bjuder in till samtal vid Stora teatern. Hur tänker unga om att röra sig genom staden och att vara och umgås i stadsrummet? Och på vilket sätt vill de vara med och påverka? Det vill trafikkontoret veta mer om. Under den pågående Trafikantveckan 14 till 19 september finns personal på plats utanför Stora teatern för att fånga upp tankar och åsikter.

Sara Hellgren, projektledare på trafikkontoret, står tillsammans med sina kollegor på plats i ett litet hus utanför Stora teatern. Under veckan hoppas de möta många unga.

– Vi kommer ta tag i de som går förbi, för att försöka få dem att öppna upp sig och lämna sina tankar till oss, säger Sara Hellgren.

Dialogen är en del i Göteborgs Stads satsning på att ta tillvara barns och ungas perspektiv i utvecklingen av staden. Personalen vid Stora teatern, som själva är relativt unga, hoppas framförallt nå personer mellan 15 och 25 år för att höra deras syn på hur staden ska se ut och fungera.

Kan lämna synpunkter på webben också
Tankarna och idéerna kommer att sammanställas och tas tillvara i trafikkontorets fortsatta arbete med att utveckla trafiken och gaturummet i Göteborg. Sara Hellgren hoppas även få veta mer om vad som engagerar unga.

– Vår förhoppning är att identifiera områden som är extra viktiga för målgruppen unga, för att eventuellt ha en fortsatt fördjupad dialog om det.

Förutom i dialoghuset utanför Stora teatern kan unga lämna synpunkter på webbsidan För liv och rörelse, under hashtaggen #dinstaddinrost och i en livesändning på det sociala mediet Periscope. Sändningen kommer att visas på skärmar i dialoghuset.