Satsa på expressbussar, pendelparkeringar och höjda p-avgifter. Det är ett sätt att snabbt få fart på det så kallade K2020-arbetet, framtidens kollektivtrafik, menar trafiknämnden i ett remissvar. Målet är att nå 40 procents resande i kollektivtrafiken 2025, en fördubbling mot idag.

Det är Göteborgsregionens kommunalförbund som utrett ett program för kollektivtrafiken och utredningen får stöd av trafiknämnden i ett remissvar om K2020-utredningen om framtidens kollektivtrafik. Trafiknämnden vill nu se konkreta åtgärder på flera nivåer. Utökad expressbusstrafik är ett exempel på åtgärd.

Behöver garanterad sittplats

– Vi tycker det är en bra utredning, men vi vill att man börjar göra saker nu. Det finns en risk att man inväntar stora investeringar och så händer ingenting på kort sikt, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

– Man åker ofta minst en halvtimme på expressbussarna och då behöver man ha en garanterad sittplats för att man ska kunna tänka sig att byta bilen mot bussen. Idag är de ofta väldigt fulla, säger Anders Roth.

Han vill se en avsevärd förstärkning av busstrafiken och redan om ett år vill han att det ska synas förbättringar i trafiken.

Dyrare att parkera bilen

Samtidigt vill man på trafikkontoret göra det dyrare att parkera bilen vid arbetsplatserna i staden.

Tanken är att på samma gång göra det dyrare att använda bilen för pendling till och från jobbet och samtidigt göra det mer tillgängligt att åka buss.

– Det är det tredje steget i det här – att informera om varför vi gör det här. Berätta om vad det finns för alternativ, säger Anders Roth.

Förståelse och insikt om alternativen är viktiga saker att kommunicera med invånarna.

– Ska vi kunna gå från dagens 25 procents kollektivresande till 40 procent 2025 så måste vi ändra förutsättningarna redan nu.