För drygt ett år sedan fick trafikkontoret i Göteborg ett nationellt pris för sin kreativa och miljöstyrande resepolicy. Nu uppmärksammas deras arbete även på europeisk nivå – trafikkontoret har nominerats till utmärkelsen Pan-european workplace mobility plan award.

– Det är ytterligare ett kvitto på att vårt arbete ligger i framkant, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

Ska minska utsläpp och inspirera andra

Tillsammans med de två övriga finalisterna är trafikkontoret inbjudna att presentera sin resepolicy för deltagarna på konferensen ECOMM i San Sebastian, Spanien. Därefter utses vinnaren på plats.

Trafikkontorets resepolicy, som kom i sin första version 2002, har som mål att minska energianvändning och utsläpp, vara kostnadseffektiv, säker och dessutom inspirera andra förvaltningar och allmänhet. Bilpool, cykelpool, leasingcykel och fria kollektivtrafikskort är några åtgärder som införts.

Visar tjänsteresornas klimatpåverkan

Genom åren har policyn reviderats ett flertal gånger.

– Det senaste som vi har lagt till är redovisning av tjänsteresornas klimatpåverkan. Vi arbetar också med att ta fram ett system för att klimatkompensera alla flyg- och bilresor som görs i kommunen. Tanken är att skapa ett centralt konto för reseförbättrande åtgärder, säger Anders Roth.

Fotnot:
ECOMM står för European Conference On Mobility Management och är en årlig konferens för dem som arbetar med att styra resandet mot mer miljövänliga alternativ.