Max 120 gram koldioxid per kilometer får elhybrider och bränslesnåla bensin- och dieselbilar släppa ut för att bli godkända som miljöbilar i Göteborg. Det beslutet fattade trafiknämnden under torsdagen. Om förslaget antas även av kommunfullmäktige gäller de nya, skärpta reglerna från 1 juli i år.

– Förslaget innebär att Göteborg närmar sig den definition som är på väg att bli den nationella. Vi samarbetar med Stockholm och Malmö som också föreslår samma sak, säger Fredrik Högberg, projektledare för ”Miljöfordon i Göteborg” på trafikkontoret.

Den nya definitionen av miljöfordon gäller för bilar med alternativt bränsle, elhybrider, bensin- och dieselbilar. Tidigare har den högsta tillåtna utsläppsgränsen för elhybrider varit 190 gram per kilometer, medan dieselbilar inte fått släppa ut mer än 90 gram per kilometer.

Både vinnare och förlorare

Vissa modeller förlorar därmed sin status som miljöbilar. Andra blir godkända.

– Man kan tycka att det är mot miljöprincipen att även dieselbilar får släppa ut 120 gram per kilometer. Men eftersom de också måste ha miljöklass 2005 och partikelfilter för att bli godkända, så vinner man på att släppa in några av de modellerna. Dessutom är dieselbilar bränsleeffektiva, säger Fredrik Högberg.

Bland de bilar som inte längre blir godkända märks en stor elhybrid av märket Lexus.

– Den åker ut. Visst är det en elhybrid, men den är väldigt törstig. Den nya definitionen tar hänsyn både till utsläppsmängder och hur bränsleeffektiva bilarna är, säger Fredrik Högberg.

Får inte förnya p-tillstånd

I praktiken innebär den nya miljöbilsdefinitionen att vissa bilägare inte får förnya sina gratis p-tillstånd när de går ut. Att kalla in redan beviljade tillstånd är däremot inte aktuellt.

Förslaget innehåller också en skärpning när det gäller användningen av dubbdäck. Träder det i kraft får ett miljöfordon inte längre vara försett med dubbdäck från den 1 juli 2009.