Invandrare är oftare inblandade i trafikolyckor än svenska förare. För att öka kunskapen bland invandrargrupper om ett säkert beteende i trafiken anordnar NTF en trafiksäkerhetsdag i Gårdstens centrum den 7 april.

NTF’s satsning är ett led i att uppmärksamma Världshälsodagen som i år har trafiksäkerhet som tema. Över hela världen belyser Världshälsoorganisationen (WHO) och olika trafiksäkerhetsorganisationer de samhällsekonomiska kostnader och mänskliga tragedier som trafikolyckor innebär och hur man kan förhindra dem.

Invandrare olycksdrabbade

I Sverige anordnar NTF´s länsförbund aktiviteter med anledning av Världshälsodagen. NTF Väst har valt att rikta sin information till just invandrargrupper i Göteborg.

– Anledningen är en forskningsrapport från Väg och transportforskningsinstitutet (VTI) från 2003 som visar att invandrare oftare är inblandade i trafikolyckor än andra grupper i samhället, säger Madelaine Andersson, chef NTF Väst.

Varför det är så finns ingen forskning på idag. Väg och transportforskningsinstitutet kommer under året att ta reda på mer om invandrares trafiksituation och hur den kan förbättras. Vägverket satsar totalt 3,6 miljoner kronor under tre år på projektet.

– En förklaring kan vara att det handlar om attityder. Kommer man som flykting från ett krigsdrabbat land, så har man levt under helt andra förhållanden där frågan om man ska ha bilbälte förstås varit av underordnad betydelse, säger Madelaine Andersson.
– Vi vill få igång en dialog med våra nya svenskar och visa på vikten av trafiksäkerhet.

Så känns en krock

Aktiviteterna kommer att äga rum mellan klocka 13-16 vid Hälsodisken i Gårdstens Centrum. Besökarna får en demonstration av cykelhjälmar och bilbarnstolar. De får också prova en krocksläde som simulerar en krock i 7 kilometer i timmen och det kommer att visas videofilmer med trafiksäkerhetstema på olika språk.

– Att det blev just Gårdsten beror på att det är ett område där majoriteten av de boende är invandrare, säger Madelaine Andersson. På Gårdstens Centrum fanns också plats för Räddningstjänstens fordon som de använder vid trafikolyckor.

Trafikfrågor i ett helhetsperspektiv

Förutom NTF Väst, så kommer även representanter från just Räddningstjänsten att vara med och berätta om sin roll vid en trafikolycka. Trafikpolisen finns också på plats för att berätta hur de arbetar. Två cykelpoliser kommer att diskutera cyklar och vilken utrustning man bör ha samt trafikregler.

Vägverket, Västtrafik, Trafikkontoret och SDN Gunnared är andra aktörer som kommer att svara på frågor från allmänheten om trafikmiljön.