Projektchef räknar med överklagande. Järnvägsplanen för tågförbindelsen Västlänken är nu fastställd av Trafikverket. Nästa måndag startar en tre veckor lång överklagandeperiod. Och överklagat lär det bli. ”Ja, i vår huvudplanering för projektet räknar vi med att det blir ett överklagande så att regeringen får avgöra saken”, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken.

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg. Planen är en detaljerad beskrivning av det som ska byggas och effekter på omgivningen.

Tillträde till mark
När det så småningom finns en lagakraftvunnen järnvägsplan, ger den lagligt tillträde till den mark som behövs för att bygga Västlänken.

47A6.jpg
Men så långt har man inte kommit ännu. I slutet av april fastställdes järnvägsplanen av de jurister på Trafikverket i Borlänge som ansvarar för sådan myndighetsutövning.

I och med att det beslutet kungörs officiellt måndag 16 juni, har den som är berörd av planen tre veckor på sig att överklaga till regeringen, till 6 juni.

Det är oklart hur lång tid regeringen tar på sig för att fatta beslut kring en överklagad Västlänken-plan.

Räknar med byggstart årsskiftet 2017/2018
– Det finns järnvägsplaner som gått snabbt och andra som tagit längre tid. I vår planering räknar vi med byggstart runt årsskiftet 2017/2018, säger Bo Larsson.

– Det innebär att vi behöver en huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen våren 2017. Och för att få en sådan huvudförhandling till stånd, krävs en lagakraftvunnen järnvägsplan. Så innan dess skulle vi behöva ett regeringsbeslut, säger Bo Larsson.

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för Västlänken startade halvårsskiftet 2010 och pågick till slutet av 2015.

Järnvägsplanen har varit utställd för granskning i december 2014 och januari 2015. Sedan dess har det gjorts en del ändringar i planen, innan den tillstyrktes av länsstyrelsen och därefter lämnades till juristerna i Borlänge. Men inga stora ändringar.

Längre tak vid Skansen Lejonet
– En av de större är att överdäckningen av tunneln öster om Skansen Lejonet har förlängts ett 30-tal meter, sedan länsstyrelsen påpekat saken, säger Bo Larsson.

– Järnvägsplanen är ett viktigt dokument som vi har arbetat länge med. Nu arbetar vi vidare med nästa steg som är upphandlingar av kommande entreprenader och en prövning i Mark- och miljödomstolen innan vi slutligen kan börja byggnationen av Västlänken, säger Bo Larsson.