Senare i sommar startar ytterligare en cykelpool i staden. Den här gången är det kommunens tjänstemän i och runt kommunhuset Traktören vid Gustaf Adolfs torg som får tio nya Göteborgsblå cyklar att använda. Syftet är att få bort korta och onödiga tjänsteresor med bil.

− Cyklarna kommer att vara bokningsbara via nätet. Nyckel får man hämta i Traktörens reception, säger Anna Johansson, projektledare för cykelkommunikation på trafikkontoret.

Tjänstecykel i stället för tjänstebil

Tanken är att kortare tjänsteresor inom staden ska göras med cykel i stället för bil. Något som hittills mest har väckt positiva reaktioner, enligt Anna Johansson.

− De flesta förvaltningar har haft en eller två cyklar även tidigare, men det har inte alltid fungerat så bra med tillgängligheten och servicen. Nu blir inte risken lika stor att cykeln redan är upptagen när man behöver den och händer det något med cykeln så fixas det, säger hon.

Lundby har redan cykelpool

För olika företag i stadsdelen Lundby finns redan en cykelpool sedan ungefär två år. Nyligen öppnades den även för allmänheten mot en kostnad på 200 kronor per år och person.

Cyklarna där går att hämta och lämna på flera olika stationer, och poolen fungerar med hjälp av ett så kallat ”smart-card”.

− Det här är ett pilotprojekt som ska utvärderas i höst. Om det faller väl ut kan ett liknande system komma att användas i centrala Göteborg, säger Anna Johansson.

Flera förvaltningar och bolag ingår

I Traktörens cykelpool ingår i dagsläget stadskansliet, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, kulturförvaltningen, Konsument Göteborg, Göta Lejon, Business Region Göteborg och ett antal förtroendevalda politiker.

Göteborgs Stad Trafikkontoret
http://www.trafikkontoret.goteborg.se/