Räkna med köer och längre restider. Från måndag 13 mars stängs delar av Södra Sjöfarten och trafiken dubbelriktas på Norra Sjöfarten. Avstängningarna görs för förberedande arbeten för stadsutveckling och väntas pågå minst ett och ett halvt år. Det kommer bli köer i området runt Centralen så bilister uppmanas att undvika rusningstid och åka kollektivt.

Korsningen Operagatan-Östra Hamngatan pekas ut som en av de mest kritiska platserna och påverkar bland annat de bilister som ska köra ut från Nordstans parkeringshus. Andra platser som kan få det extra ansträngt är Stadstjänarebron, Hisingsbron mot centrum och Stationsmotet.

”Extra jobbigt om Götatunneln måste stängas akut dagtid”

– Det stämmer. Bland annat måste trafiken från Hisingsbron till Götatunneln köra via Stationsmotet och därför blir det ökad trafik där. Dessa bilister får gärna välja en annan älvförbindelse, säger Robin Holmér, analytiker på Trafik Göteborg.

Av- och påfarten från och till Götatunneln vid Lilla Bommen-motet stängs också av och E45-trafiken hänvisas till Stationsmotet.

– Sedan blir det extra jobbigt om Götatunneln måste stängas akut under dagtid, eftersom trafiken på E45 då måste köra via den redan begränsade Norra Sjöfarten, säger Robin Holmér.

Gång- och cykeltrafik påverkas inte

Busstrafiken kan drabbas av förseningar på grund av de förväntade köerna, särskilt de linjer som kommer från Hisingsbron och ska vidare mot Operan. Bussarna från andra hållet får det smidigare, då de har en egen väg upp mot Hisingsbron.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av avstängningarna.

Om du reser kollektivt så håll koll på eventuella förseningar och ändringar i Västtrafiks app To Go. Som bilist är det bra att hålla koll på köer och olyckor i Trafiken.nu-appen och välja andra vägar än runt Centralenområdet.

*