Nästan 74 procent av dem som har miljöbil i Göteborg tankar med minst 50 procent biobränsle. Därmed uppfyller de kraven för gratis parkering. Det visar de stickprov som Göteborgs Stads trafikkontor gjort. Bara sex procent tankade så lite biobränsle att de riskerar att deras parkeringstillstånd dras in.

– De kommer nu att få en sista chans att göra rätt för sig, innan vi juridiskt ser över hur vi kan utesluta dem, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

Han är annars mycket nöjd med resultatet.

Fortsätter göra stickprov

– Undersökningen visar att Göteborgs miljöbilsägare gör rätt för sig, säger han.

– Det blir allt tydligare att det är lönsamt att tanka gas eller etanol, samtidigt som antalet tankställen ökat mycket snabbt. Dessutom har medvetenheten ökat om att man som bilist kan minska sin klimatpåverkan, säger Anders Roth.

Trots att det är få som inte tankar miljöbränslen kommer trafikkontoret även i framtiden att göra stickprovsundersökningar.

Fotnot:
Parkeringstillstånd för miljöfordon kostar 50 kr för tre års parkering. Ungefär 9.000 fordon har miljöbilstillstånd i Göteborg.