Populärt med bilfritt. Tredje Långgatan fortsätter vara gågata sommartid också i framtiden. Det beslutade trafiknämnden i förra veckan. ”Vi har frågat boende, besökare och verksamheter på gatan och en stor majoritet är positiva”, säger Samaneh Lomander, planeringledare på trafikkontoret.

Med allt från surdegspizza och suröl till barnböcker på biblioteket har Tredje Långgatan på senare år gått från bakgata till hotspot. De två senaste somrarna har gatan också varit gågata i ett försök som nu permanentas.

– Bakgrunden till försöket är stadens trafikstrategi, som säger att vi ska skapa rum i våra gatumiljöer där människor kan vistas och inte bara färdas. Dessutom fanns önskemål från verksamheter på gatan att prova att göra det till gågata, säger Samaneh Lomander.

Omtyckt förändring
Sedan försöket inleddes har trafikkontoret gjort flera undersökningar för att ta reda på vad boende, besökare och verksamheter i området tycker om förändringen. Responsen har varit övervägande positiv.

– Bland dem vi frågade var mellan 70 och 80 procent positiva. Samtidigt finns en del synpunkter, särskilt från de boende. En del tycker det har blivit mer buller och skräp. De boende vill också ha fler gröna inslag och planteringar, och sittplatser som inte är uteserveringar, säger Samaneh Lomander.

Vill ha delaktighet
– I och med att förändringen permanentas får trafikkontoret större möjlighet att utveckla området. De boendes önskemål om mer grönt och sittplatser kan förhoppningsvis infrias redan nästa sommar, säger Samaneh Lomander.

Hur städningen ska ske kommer också att ses över. Trafikkontoret kommer också att bjuda in intresserade att komma med idéer och synpunkter om hur gatan ska se ut i framtiden.

– Vi vill att göteborgarna ska vara delaktiga i utformningen av gatan, och skapa rum som både boende, verksamheter och besökare trivs i.