Enligt preliminära siffror kommer antalet resor att öka från 1,7 miljoner 2000 till 1,8 miljoner under 2001. Enligt färdtjänstens chef Bo I Jonsson är detta ett trendbrott efter flera år med minskat resande.

Han anser att 100 000 fler resor är en tydlig ökning. Nu inför jul slog färdtjänsten all time high i onsdags med 11 700 samtal på en enda dag för att bland annat beställa julresor. En normal dag tar personalen i genomsnitt emot cirka 6 000 samtal.

Bo I Jonsson tror att resandet kommer att öka även nästa år.

Framgångsrikt år

Efter ett par år med mycket klagomål och med verksamheten ofta i hetluften menar nu Bo I Jonsson att det vänt.

– Det har varit ett enastående framgångsrikt år, säger han.

Undersökningar som gjorts av färdtjänsten visar att resenärerna är nöjdare än någonsin. Det gäller både traditionell färdtjänst och sjukresor och körningar för särskolor.

Känner sig mer trygga

Enligt Bo I Jonsson beror ökningen bland annat på att fler resande känner trygghet efter tidigare års hårda kritik av färdtjänsten. Ökat resande kan också bero på att många äldre kanske har fått mer pengar över och har råd att anlita färdtjänsten oftare. Ytterligare en orsak kan vara att resandet är fritt, det finns ingen begränsning i antal resor man får göra.

Julen – årets prövning

Julresorna är årets mest bråda tid för färdtjänsten. Omkring 100 taxibilar och 90 bussar ska göra 5 000 till 6 000 enkelresor bara på julafton. I år har ytterligare bussar satts in för att klara efterfrågan.

Julresorna ställer också extra höga krav på organisationen eftersom julen är den tid då personer som normalt aldrig åker färdtjänst ska ut och resa. Därför har färdtjänsten till exempel varit ute och kontrollerat att rörelsehindrade och deras rullstolar verkligen går att få ner för trappor.

Risk för ökande kostnader

Men framgångsrik färdtjänst innebär också att pengarna tar slut. Bo I Jonsson oroar sig för att kostnaderna drar iväg. Därför anser han att det är viktigt att satsa mer på de så kallade flexlinjerna som är betydligt billigare än vanligt färdtjänst.

Den senaste flexlinjen i Kortedala har blivit stor succé och dagens två bussar kommer att utökas till tre redan någon gång i januari enligt Bo I Jonsson.