Farliga överfarter vid 70-vägar, dålig belysning och en trafikmiljö mer anpassad till bilar än till cyklar och människor. Det är några fynd vid de två trygghetscyklingar som gjorts på försök i Göteborg under september.

Metoden är en utveckling av trygghetsvandringarna som funnits i Göteborg sedan 2003. De går ut på att boende vandrar runt i sina kvarter tillsammans med bostadsbolag, förenings- och kommunfolk, Trafikverket och ibland även polisen. De diskuterar sådant som kan skapa otrygghet och osäkerhet och hur man kan få bort det. Vandringen leds oftast av den som är ansvarig för trygghets- eller folkhälsofrågor i stadsdelen.

Boverket bidrar med pengar

Manualen för trygghetsvandringar har översatts till både engelska och danska och nyligen presenterades en ny, utvecklad metod i den första nationella manualen.

Utifrån den versionen arbetar nu stadens brottsförebyggande råd Tryggare och mänskligare Göteborg (TMG) med att anpassa metoden till cykling, med hjälp av ett bidrag från Boverket på 385.000 kronor.

– Vi är mitt i processen nu, men tänker oss att även cyklisterna ska träffas vid tre tillfällen, precis som i den utökade metoden för trygghetsvandringar, säger Mia Andersson-Ek på TMG.

Stannar och pratar längs vägen

– Först har man en inledande workshop, där man pratar om staden och cyklingen, tittar på kartor och letar efter ”ömma punkter”. Några veckor senare genomförs själva cyklingen. Till sist hålls ett summerande möte, där förvaltarna redovisar vad de kan göra åt problemen.

Hur lång cykelrundan bör vara eller vid hur många ställen man ska stanna och diskutera beror helt på hur området och trafikmiljön ser ut.

– En skillnad mot vandringen är ju att det är svårt att kommunicera när man cyklar, så det är bra att redan innan bestämmer var man ska stanna och prata längs vägen, säger Mia Andersson-Ek.

Hundratals vandringar har gjort genom åren

Den första pilotcyklingen genomfördes i Säve på Hisingen i september. Deltagare var sex femteklassare från Bärbyskolan, deras lärare, föräldrar och representanter från trafikkontoret, lokalförsörjningsförvaltningen och Trafikverket.

Den andra cyklingen gick från Järntorget längs Linnégatan och Dag Hammarskjöldsleden till Radiotorget 29 september. Dit var ett tiotal personer inbjudna.

Några fler trygghetscyklingar på försök planeras inte i projektet, som ska vara avslutat i oktober. Sedan är tanken att stadsdelarna ordnar cykelrundorna precis som med trygghetsvandringarna, som under årens lopp har genomförts i hundratal.

3278.jpg

Trygghetscykling i Bärby. Foto: Mia Andersson-Ek