Fossilfria taxibilar från 2018. Bilar som kör på förnybart bränsle, schyssta villkor för förarna och utbildningar i bemötande. Det är vad som krävs av företag som vill köra färdtjänst åt Göteborgs Stad framöver. Upphandlingen gäller perioden 2016 till 2020 och uppgår till drygt en miljard kronor.

Göteborgs Stad har ställt miljökrav även i tidigare upphandlingar av färdtjänst. Men den här gången blir de tuffare: Från sommaren 2018 ska alla personbilar drivas med fossilfria bränslen, som exempelvis biogas eller el. Bakgrunden är att luftkvaliteten i Göteborg behöver förbättras, samt det övergripande behovet av att minska stadens klimatpåverkan.

– När vi ställer den här typen av krav förändrar vi hela trafiksammansättningen i Göteborg. Stora delar av vår trafik är vanliga taxibilar, och våra stora avtalsparter idag är Taxi Kurir, Taxi 020 och Taxi Göteborg. Våra avtalskrav styr vilka bilar de tillåter sina åkare att köpa in, säger Peter Norling, trafikchef på färdtjänsten.

Krav om bra villkor för förarna
Det ställs även höjda krav på att arbetsvillkoren för förarna ska vara schyssta. Enligt domar på EU-nivå är det inte tillåtet att ställa krav på kollektivavtal. Därför specificeras istället ett antal kriterier, om exempelvis rätt till tjänstepension, lönebesked och arbetskläder.

– Vi har bedömt att det är tillåtet att ställa de kraven, säger Peter Norling.

Upphandlingen innehåller även krav på att trafikföretagen ska arbeta för en jämnare könsfördelning bland förarna.

– Idag har vi en förarkår som är 97 procent män. Kan vi få en jämn könsfördelning så tror vi att det leder till en bättre kultur och en bättre upplevelse av trygghet och gott bemötande.

För trafikföretag som når upp i 15 procent kvinnliga förare utgår en bonus.

– Målet för att få bonus är otroligt blygsamt satt. Men det kommer bli en stor utmaning för trafikföretagen, större än att övergå till fossilfria fordon.

Utbildning i bemötande ett krav från resenärer
Förberedelserna för att handla upp färdtjänst för perioden 2016-2020 inleddes redan i januari 2014. Sedan dess har olika parter bjudits in för att bidra med förslag och synpunkter, bland annat representanter för göteborgare som använder färdtjänst.

– Kraven om bemötandeutbildning kommer från den diskussionen. Syftet är att resenären ska få en bättre upplevelse av resan, säger Peter Norling.

Tanken är att utbildningen ska bygga på erfarenhetsutbyte mellan förarna själva om konkreta situationer som kan uppstå.

– Ett exempel kan vara om föraren kommer sent – i det läget kanske det inte är läge att gå in i en diskussion om vems fel det är att man är sen, utan det kanske är bättre att bara be om ursäkt. Många förare är duktiga på detta, så metodiken bygger på att förare diskuterar i grupp.

Bussar och bilar ska bli gröna
Idag är de fordon som körs på heltid för Göteborgs Stad märkta med stora dekaler som visar att de kör för färdtjänsten. I framtiden ska de målas gröna, för att det ska bli ännu tydligare.

– Det kommer också från diskussioner med resenärer. Vi tror att gör man känner sig tryggare när man vet att förarna bara kör färdtjänst, säger Peter Norling.