Dåligt stål gör att tyngre fordon inte längre ska få köras på Göta Älvbrons yttre körfält. Någon risk för att bron ska rasa finns dock inte, enligt Benny Bergstrand på trafikkontoret.

Göta Älvbron är i pensionsåldern och fyller snart 65 år. Stålet, som alltså är från 30-talet, är av sämre kvalitet än det man använder idag.

Försöker bromsa försämringen

Dessutom gjordes bron större på 1950-talet. Då byggdes den dåvarande gång- och cykelbanan om till dagens yttre körfält. En ny cykelbana lades till utanför de nya körfälten.

– Vi har undersökt stålkvaliteten i de bärande konstruktionerna och sett att de försämrats genom brons åldrande under årens lopp, yttre miljöpåverkan och lastpåverkan, säger Benny Bergstrand, chef för avdelning väg & bana på trafikkontoret.

I ett försök att bromsa försämringen av stålets kvalitet ska nu fordon över 3,5 ton bara få köras på brons inre körfält.

En heldragen linje ska målas och skyltning sättas upp snarast.

Håller i 10-15 år till

Men trots insatsen är Göta Älvbrons dagar räknade.

– En bedömning är att den håller i 10-15 år till, men vad som sen sker är oklart i dagsläget. Kanske måste hela bron då bytas ut, kanske finns det någon annan lösning tillgänglig, säger Benny Bergstrand.

Helt klart är att trafikkontoret nu kommer att intensifiera uppföljningen av stålkvalitetens försämring.

Enligt trafikkontoret ska förändringen inte påverka trafiksituationen på bron negativt.