Lugnare och säkrare miljö för alla flanörer och turister vid Saluhallen – och smidigare också för varutransporterna. Så ska det bli när två gator nära Kungstorget byggs om till gångfartsområden, det som förut kallades gårdsgator.

Här måste bilarna köra på de gåendes villkor, alltså mycket långsamt. Fotgängare ska inte behöva flytta på sig för att det kommer en bil och inte heller bli jagade av bilarnas tutor.

– Så vitt jag vet har det ännu inte prövats i domstol vad som menas med gångfart, men det kan knappast vara över tio kilometer i timmen, säger Beata Löfmarck, trafikingenjör på Trafikkontoret.

Hon hanterar de två ombyggnaderna som görs i samarbete mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna i City, på samma sätt som skett med Vallgatan, Magasinsgatan, Trädgårdsgatan, Bastionsplatsen, Fredsgatan och Drottninggatan.

Mer plats för gående, cyklister och uteserveringar

De två nya gångfartsområdena ska vara färdiga i slutet av maj. Första etappen gäller förlängningen av Södra Larmgatan mellan Biopalatset och Hotell Avalon (fast egentligen är adressen Kungstorget).
Den andra etappen omfattar Lilla Korsgatan, en liten gatsnutt från Södra Larmgatan mot Basargatan, i kanten av Grönsakstorget.

På båda ställena ska det skapas en lugnare och trevligare trafikmiljö, tack vare den sänkta hastigheten och genom att man tar bort parkeringsplatser för att ge mer utrymme för gående, cyklister och uteserveringar. Enbart p-platser för handikappade blir kvar.

Kyrkogatan står på tur

– Det blir också mycket lättare för yrkestrafiken, för här kan man lasta och lossa var som helst på gatan, inte bara i särskilda lastzoner. Så det underlättar en hel del, säger Beata Löfmarck.

Kostnaderna för de två gångfartsområdena ligger på 6,4 miljoner kronor, vilket delas lika mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna.

Nästa gata som står på tur är Kyrkogatan.

– Vi håller på och skriver avtal för den nu. Förhoppningsvis kan vi komma igång med bygget så att det är färdigt före julhandeln, säger Beata Löfmarck.