Örebroexpressen och Mälarpendeln heter de två nya godstågsförbindelser som i veckan börjat trafikera Göteborgs hamn. Containertågen går fem dagar i veckan till och från Örebro och Västerås.

Göteborg har därmed 19 godstågslinjer som förbinder hamnen med stora import- och exportdistrikt i hela Skandinavien.