Målet att upprätthålla servicen. Trafikkontoret i Göteborg jobbar nu för högtryck för att kunna upprätthålla servicen för sina kunder om covid-19 får ökad spridning. Bland annat genom att tillsammans med trafikbolagen se över personalsituationen och göra prioriteringslistor för resandet.

– Vi följer noga de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter kommer med. Men än så länge har vi inte vidtagit några särskilda åtgärder eller ändrat rutiner, säger Peter Norling, avdelningschef på trafikkontoret i Göteborg.

Det kontoret nu ser över hur man ska kunna upprätthålla servicen för färdtjänst och skolskjuts. Tillsammans med upphandlade trafikföretag ser man över bemanningen och vad som behöver göras vid ett stort personalbortfall om många förare insjuknar.

Tar fram prioriteringslista
Det handlar dels om att se vilka möjligheter trafikbolagen har att omfördela sin personal till olika sorters resor. Det är särskilda utbildningskrav för förare som kör färdtjänst. Finns det något man kan lätta på där utan att tumma på säkerheten? är också något som diskuteras.

Trafikkontoret jobbar också med att ta fram en prioriteringslista för vilken typ av resor som ska prioriteras om trafikkontoret inte klarar av att köra alla.

– Just nu ser vi inga indikationer på att vi inte ska kunna upprätthålla vår verksamhet. Men vi är väl medvetna om att situationen snabbt kan ändras, säger Peter Norling.

Färdtjänstförare är en yrkesgrupp som kommer i kontakt med många personer ur riskgrupperna. I dagsläget har trafikkontoret dock inga planer på att testa alla förare för att se om de är smittade av Covid-19.

Kan inte garantera helt smittfri miljö
– Även här följer vi råd och anvisningar från myndigheterna och väntar på besked om vilka åtgärder vi ska vidta, säger Peter Norling.

Rådet han vill ge till personer i riskgruppen är att de allvarligt ska fundera på om de ska åka färdtjänst.

– Som med alla annan kollektivtrafik eller offentlig miljö kan vi inte garantera en helt smittfri miljö. Det är tyvärr omöjligt.

Sjukresor utförs inte av Göteborgs Stad utan av Västra Götalandsregionen. Den som har frågor om resor med färdtjänst kan ringa serviceresors kundservice på 031-41 95 52. (Frågor om sjukresor hänvisas till telefon 010-473 21 00)