Fria resor på helger och lov. Ge ungdomar fria kollektivtrafikresor på helger och lov! Det budskapet kommer att nå resenärer på Västtrafiks bussar och spårvagnar de närmaste två veckorna. Det är Ungdomsfullmäktiges sätt att få med sig Göteborgarna i sin kampanj för tillgängligare kollektivtrafik.

Ungdomsfullmäktige har ända sedan starten för sju år sedan arbetat för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för ungdomar. 2009 fick de igenom sitt krav att skolkorten skulle gälla ända till klockan 22 på vardagkvällar. 2011 beslutade Ungdomsfullmäktige att driva frågan om att skolkortet görs om till ett barn/ungdomskort som ger fri kollektivtrafik även under helger och lov.

– Genom affischkampanjen vill de skapa opinion för sin fråga, men också visa att de finns och vad de arbetar för, säger Anna Lilja, planeringsledare.

Som argument för fria resor anger Ungdomsfullmäktige flera skäl: Rättvisa (att man inte ska vara beroende av att familjen har bil för att kunna ta sig till aktiviteter), integration (att man kan man röra sig fritt mellan de olika delarna av staden), mer aktiva unga (att man lätt kan ta sig till olika aktiviteter), frihet (att barn inte är beroende av någon annan för att kunna ta sig till sina aktiviteter), miljö (att man lär sig goda trafikvanor), trygghet (att man slipper gå genom områden som upplevs som farliga) och ansvar (att unga lär sig ta ansvar för sin fritid och sina resor).

Ungdomsfullmäktige har också en idé om att barn/ungdomskortet skulle vara personligt och kunna användas även för andra funktioner, såsom bokning av lokaler eller bibliotekslån.

– Ungdomsfullmäktige är positiv till den respons de fått från politikerna. Att sakfrågan inte är så mycket att diskutera, det är mer en fråga om ekonomiska medel. Men hur lång tid det tar och om det är ekonomiskt möjligt, det är en annan sak, säger Anna Lilja.

Affischkampanjen pågår till och med vecka 17.