Trafikolyckor med döda eller svårt skadade har minskat med 50-60 procent i Göteborg sedan slutet av 80-talet, en utveckling som är unik för landet. Vägbulor, 30-områden och att få ut biltrafiken från centrala stan är några viktiga orsaker till framgångarna.

Mot slutet av 80-talet var olyckssiffrorna mörka i Göteborg: Åren 1985-1989 dödades eller skadades svårt 624 personer i genomsnitt per år, enligt statistik från polis och akutsjukhus i Göteborg.

Nära målet från 1990

Förra året var det bara 328, alltså nästan 300 färre.

Det betyder att man nu är nära det högt ställda mål som trafiknämnden satte upp 1990: Att minska de svåra olyckorna med 60 procent till år 2005.

– Fram till nu har olyckorna minskat 50 procent över lag, sedan varierar det beroende på vilken trafikantgrupp man tittar på, säger Lennart Adolfsson, seniorkonsult på trafikkontoret.

– För gångtrafikanter har olyckorna faktiskt minskat mer än 60 procent. Vi har prioriterat åtgärder för dem, eftersom gående är den kategori som råkar mest illa ut i en tätort.

Den glädjande utvecklingen har kunnat ske trots att trafiken ökat med hela 15 procent under samma tid.

Färre farliga korsningar

En jämförelse med Stockholm visar att Göteborg lyckats gå på tvärs mot en mörkare utveckling.

5DB4_2.jpg
Enligt den officiella polisstatistiken hade Stockholm 1995 93 döda eller svårt skadade i trafiken, år 2002 hade det ökat till 333. I Göteborg är motsvarande siffror 294 respektive 72.

Statistiken från Göteborg är så anmärkningsvärd att Vägverket har låtit VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet) i Linköping göra en specialstudie om vad det är som orsakat de glädjande siffrorna.

Enligt VTI-forskarna är det till största delen två åtgärder som haft effekt:

Farthinder – bulor, sidoförskjutningar och avsmalnande gator – samt att man lyckats minskat antalet farliga korsningar mellan biltrafik och gång- och cykelbanor.

Kan bli nationell förebild

– Och de två sakerna hänger ihop. För det är bland annat tack vare farthinder som vi har lyckats flytta biltrafik från gator som Linnégatan, Övre Husargatan och Danska Vägen ut på de stora lederna, kommenterar Lennart Adolfsson.

I nästa vecka ska Vägverket träffa VTI-konsulterna och slutformulera rapporten. Och sedan kan Göteborg bli något av nationell förebild.

– Vi funderar på att ge ut en handbok med tips och råd till andra kommuner, med Göteborg som gott exempel, säger Gerd Åström på Vägverkets huvudkontor i Borlänge.

En färsk studie över landets tio största kommuner visar också att Göteborg leder ”tio-i-topp-ligan” i trafiksäkerhet.

”Göteborg svensk mästare”

– Göteborg är något av svensk mästare i trafiksäker- hetsarbete, skriver trafikkonsulten Magnus Andersson i sin rapport ”Kommunerna och Nollvisionen”.

Han tillägger:

– Trots alla framgångar är dock långt ifrån alla problem lösta. Spårvägen drabbas varje år av flera allvarliga olyckor, cyklisternas beteende i trafiken lämnar mycket övrigt att önska och Göteborg har ännu inte gett full prioritet åt kvalitetssäkringsarbetet.