Resultatet blev långt över förväntan, när kommunanställda testade Commute Greener, Volvo IT:s nya webbtjänst för att sänka koldioxidutsläppen i samband med resor till jobbet. Med hjälp av den unika tjänsten lyckades en del av de medverkande sänka sina koldioxidutsläpp med så mycket som 67 procent.

Sedan april har anställda inom Biskopsgårdens stadsdelsförvaltning, Spårvägen och Stadsbyggnadskontoret prövat den nya online-tjänsten Commute Greener. Sammanlagt har närmare 500 personer, uppdelade på ett 50-tal grupper, deltagit i försöket.

– Vi såg det här som en möjlighet, ett nytt lekfullt men också seriöst sätt att jobba med personalens resor till och från jobbet. Det blir väldigt motiverande när de får se vilka koldioxidutsläpp de gör var och en, säger Petter Kjellgren på Trafikkontoret.

Använde dator och mobil

Försökspersonerna fick mata in sina vanliga resvanor via sin dator och fick svart på vitt hur mycket koldioxid just de släpper ut varje vecka.

Samtidigt ställde de upp mål för hur mycket de ville minska sina utsläpp under den tioveckorsperiod som försöket pågick. I genomsnitt låg målet på en tioprocentig minskning. Det motsvarar ungefär att lämna bilen hemma en dag varannan vecka.

Sedan fick de kontinuerligt mata in sina verkliga resor via mobilen och kunde på så sätt exakt se hur deras val påverkade utsläppsnivåerna. Deltagarna kunde också kommunicera med varandra inom systemet, ungefär som på Facebook.

Rejäla utsläppssänkningar

De flesta grupperna passerade sina mål med god marginal. En grupp lyckades sänka sina utsläpp med så mycket som 67 procent.

– Jag tycker att det här är ett väldigt positiv resultat. Det visar att om man får till en bra gruppdynamik på en arbetsplats motiveras många att bryta sina resvanor. Den sociala dimensionen ska inte undervärderas, säger Petter Kjellgren.

– Långsiktigt för staden gäller det förstås också att vi bygger ut kollektivtrafiken och förbättrar cykelvägar så att alternativen blir fullgoda. Men det är bara individen själv som kan välja att byta färdsätt, fortsätter Petter Kjellgren.

– Det var jättekul! säger Marja Högberg, miljökoordinator på Biskopsgårdens stadsdelsförvaltning.

– Varje kilo koldioxid räknades och jag tror det gav många en ny förståelse och insikt. Att man kan sätta sina egna mål och sedan se vilken skillnad var och en av oss verkligen gör, är väldigt stimulerande. Jag skulle vilja fortsätta att använda Commute Greener, säger Marja Högberg.

Osäkert om fortsättningen

Trafikkontoret har dock inte tagit ställning till om användningen ska permanentas eller erbjudas till fler förvaltningar.

– Det är en fråga om användarvänlighet också, säger Petter Kjellgren. Jag tror att det än så länge är lite för svårt om man inte har en mer avancerad mobiltelefon. Men i framtiden kan jag mycket väl tänka mig att företag eller arbetsplatser som har en ambitiöst klimat- och miljöstrategi lägger in det här som en del i minskningen av företagets utsläpp.

Trafikkontorets kontakter med Volvo IT inleddes när Trafikkontoret i december 2008 gjorde en resvaneundersökning hos Volvo IT och det framkom att en stor andel av jobbresorna gjordes med bil. Då föddes idén hos Volvo IT att låta göteborgarna vara testpiloter.