Trafikkontorets kampanj i höstas för att få Göteborgs Stads 45.000 anställda att ställa bilen en dag i vecka 38 uppmärksammades av en majoritet av göteborgarna. Och de allra flesta såg positivt på försöket, visar intervjuer bland "folk på stan". I höst blir det en liknande kampanj igen.

– Eftersom vi fick ett så positivt genomslag, gör vi en ny kampanj i höst. Inbjudan till samtliga förvaltningar och bolag går ut nu i veckan, säger Eva Rhodin på trafikkontoret.

65 procent hade sett kampanjen

”Ställa bilen-kampanjen” ledde till att Göteborgsluften besparades bilresor på 8.000 mil, motsvarande 7.400 liter bensin och 18 ton koldioxidutsläpp. Detta bara genom att 2.831 kommunställda avstod från att åka bil till jobbet en dag i en vecka.

Som stöd för den interna satsningen gentemot kommunens anställda och för att starta en diskussion bland göteborgarna, genomfördes också en extern reklamkampanj. För att få en bild av hur bra den externa kampanjen lyckats, fick ett undersökningsföretag intervjua 400 göteborgare på stan.

Hela 65 procent svarade att de hade sett kampanjen. Det anses ovanligt högt för liknande kampanjer, där snittet ligger på 55 procent.

”Tajmingen var rätt”

– Tajmingen var rätt, diskussionen om klimatfrågan hade just kommit igång och dessutom var den externa kampanjen väldigt konkret. Vi talade om att vi som bor i Göteborg kör 65 varv runt jorden varje dag, bara genom att åka bil till och från arbetet, säger Eva Rhodin.

Högst observationsvärde fick kampanjen av 20-29-åringarna och bland dem som brukar åka kollektivt till skola eller arbete, 74 procent i båda grupperna. Nästan hälften (49 procent) av de som åker bil till arbetet såg kampanjen.

Kampanjen fördes via tv-reklam, tidningsannonser och utomhusreklam, bland annat med en bil som dränkts i en översvämning för att visa klimatförändringarnas hotande framtid. Utomhusreklamen hade setts av 50 procent av de tillfrågade.

”Göteborgarna förstår att frågan är allvarlig”

En fråga ställdes också om hur väl trafikkontoret lyckats få igång en diskussion om vikten av att ställa bilen för miljöns skull. På den frågan svarade 19 procent ”bra”, två procent ”mycket bra” medan 11 procent svarade ”dåligt” och 6 procent ”mycket dåligt”. Den största gruppen, 28 procent, svarade ”varken bra eller dåligt.”

Hela 63 procent av de tillfrågade var positiva till att trafikkontoret informerar om klimat och utsläpp på det här viset. Bara två procent var negativa. Svaren innebär att 250 av de 259 personer som sett något av kampanjen var positiva.

– Mycket glädjande. Det ser jag som ett uttryck för att göteborgarna förstår att frågan är allvarlig och att de vill att Göteborgs Stad och andra offentliga organisationer tar sitt ansvar och för en diskussion om det. För om inte vi gör det, lär ingen annan göra det, kommenterar Eva Rhodin.

7F2A.jpg