Så blir framtidens vardagsresor. Vilka nya möjligheter ger satsningarna i Västsvenska paketet? Hur ska kollektivtrafiken byggas ut? Och hur kommer göteborgarnas vardagsresor att förändras när allt är klart? Det är några av de frågor som besvaras i en utställning i Nordstan 12-16 januari.

Västlänken är den del som hittills har väckt mest diskussion. Men Västsvenska paketet handlar om mycket mer än så. Marieholmsförbindelsen som redan byggs för fullt, en ny Hisingsbro, förbättrade förutsättningar för tågpendling. Syftet med satsningarna är att anpassa resmöjligheterna i göteborgsregionen till en ständigt växande befolkning.

Tisdag 12 januari till lördag 16 januari går det att få en försmak av framtiden i Nordstan. Utställningen berättar om både helheten och de ingående delprojekten, och varje dag finns ett 15-tal tjänstemän från Trafikverket, Västtrafik och Göteborgs Stad på plats för att informera och svara på frågor.

– Vi vill ge chans till ett personligt möte. Syftet är att man ska få en aning om hur det kan bli i framtiden, säger Åke Lundgren, presskommunikatör på Västsvenska paketet.

Föredrag om framtida förbindelser
Det hålls även några föreläsningar under veckan. Torsdag 14 januari klockan 14.30 handlar det om planerna för kollektivtrafiken i regionen, och om hur de 7 000 invånare som deltog i medborgardialogen Next Stop 2035 vill att förbindelserna ska utvecklas.

Fredag 15 januari klockan 12 berättar representanter från Trafikverket, Västtrafik och Trafikkontoret om sitt utökade samarbete för att göteborgarna ska få så bra trafikinformation som möjligt under byggtiden.

– Det är lite frågetecken kvar innan man kan säga exakt hur trafiken kommer påverkas. Det man vet är att för dem som jobbar i centrum gäller det att ta bilen bara när man måste, för att de som verkligen behöver köra bil ska kunna komma fram, säger Åke Lundgren.

Låna en politiker
Klockan 13 lördag den 16 januari blir det speed meeting med politiker. Då finns chans att få någon av kommunens och regionens politiska ledare för sig själv i fem minuter för att uttrycka sina åsikter eller ställa frågor.

Det går också att skicka ett meddelande till framtiden. I utställningens framtidskapsel kan besökarna spela in ett meddelande om hur de tror att staden och trafiksituationen kommer se ut mot slutet av 2020-talet. Klippen kommer att sparas och presenteras på en sajt år 2028, då tåg, bussar och bilar rullar för fullt genom Västlänken, Marieholmsförbindelsen och över Hisingsbron.