Infrastruktur för 34 miljarder. Två månader kvar till jul, men redan på lördagen blir det paketöppning i stor skala i Göteborg. Västsvenska paketet, med byggen för 34 miljarder, öppnas officiellt i Älvrummet vid Operan. Samtidigt invigs en stor utställning med paketets innehåll i bild, ljud och film.

Utställningen är den första större informationssatsningen om paketet. Här kan besökarna bland annat klicka fram information om de olika satsningarna på iPads som är kopplade till stora skärmar eller ställa sig i en ”ljuddusch” och lyssna på vilka ljud man kan höra vid en trafikerad gata innan respektive efter att trafiken har minskat.

Utställningen förändras i takt med byggandet
– Vi har känt ett stort behov av information kring det här viktiga paketet, vars pengar räcker ända fram till år 2027, säger Lena Johansson, informationschef på trafikkontoret.

Utställningen ska finnas på Älvrummet under de närmaste åren, men kommer att förändras i takt med det som sker i de olika projekten. I början blir det fokus på kollektivtrafiksatsningar och trängselskatt.

Västsvenska paketet består av utbyggnad av kollektivtrafik, järnvägar och vägar för totalt 34 miljarder kronor. Paketet är en överenskommelse mellan Göteborgs Stad, Trafikverket, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Västtrafik och Transportstyrelsen är inte finansierande parter men har viktiga roller i satsningarna.

Paketet ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och främja sysselsättning och tillväxt i Västsverige. Det ska också bidra till att bromsa trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i vägsystemet.