Tyck till om förslaget. Nya planteringar, sittplatser och bättre belysning är några av de saker som ska åtgärdas för att få Väderilsgatans hållplats i Biskopsgården att bli både tryggare och vackrare. Den 20 och 28 april får medborgarna på plats lämna sina synpunkter på det förslag som tagits fram.

− Väderilsgatan är som en entré till Norra Biskopsgården. Vi vill att det ska kännas bättre att gå av här, att man ska känna att någon brytt sig om den här platsen. Då bryr sig också de som använder platsen, säger Emma Johansson, projektledare inom Trygghetsarbete i stadsdelarna.

Hon beskriver platsen i dag som ”spretig”.

− Det känns inte som en riktig plats, man har ändrat om och flyttat runt mycket. Det vi vill nu är att den ska bli mer sammanhållen, bland annat genom en betongplattyta, som liksom en matta håller ihop platsen, säger Emma Johansson.

Förslaget visas på plats
Dessutom planeras blommande träd och någon typ av skylt som välkomnar till platsen.

− Och så ljus så klart, både så att man själv syns och kan se andra. Ljus gör platsen mer öppen och inbjudande, och man förstår lättare var man ska gå, säger hon.

På måndag den 20 april klockan 16-18 och tisdag den 28 april klockan 10-12 kommer Emma Johansson och andra ansvariga för projektet finnas på plats på Väderilsgatan för att visa upp förslaget.

− Då får de som är där eller passerar förbi chansen att säga vad de tycker, vad som är bra och vad som är mindre bra med förslaget, säger Emma Johansson.

Trygghetsarbete i stadsdelarna är ett projekt inom Trygg,vacker stad som jobbar med att förbättra den upplevda tryggheten runt om i staden. Under 2015 satsas det extra på Biskopsgården.

Tre hållplatser rustas
Efter Väderilsgatan kommer Önskvädersgatan och Mildvädersgatan också att ses över. Bland annat ska projektet Ljuskonst rusta upp gångtunneln under Önskvärdersgatans hållplats.

− Önskevädersgatan är redan en vacker plats med stora tallar och växter. Där handlar det också om att få ihop platsen. Belysning av gångvägen är en viktig del, säger Emma Johansson.

Alla åtgärder görs i samarbete med stadsdelen och flera andra bolag och förvaltningar.

Till grund för det som planeras för Väderilsgatan ligger bland annat undersökningar, platsdialoger och trygghetsvandringar som genomförts av Bo Bra i Biskopsgården.