Gynnar gående och cyklister. Vägväderstationer på gång- och cykelbanor ska leda till bättre halkbekämpning på flera ställen i Göteborg i vinter. “Vi kan se var och när vi behöver gå ut och halkbekämpa. Det gör att det också blir bättre kvalitet för gående och cyklister”, säger Håkan Johansson, planeringsledare/projektledare för gata spår på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Historiskt har Göteborgs Stad förlitat sig på Trafikverkets mätstationer för att hålla koll på väglaget. De finns dock inte på så många ställen i staden och de står längs Trafikverkets leder. Detta behövde stärkas upp och det görs med ett digitalt vinterprojekt inom staden (läs mer längre ner i texten och i länken).

Placerar ut vägväderstationer

 Nu ska trafikkontoret med hjälp av leverantören placera ut 15 vägväderstationer vid gång- och cykelbanor.

– Det är för att förbättra förutsättningarna för vår vinterväghållning. Stationerna känner av yttemperaturen, lufttemperaturen och luftfuktigheten. Det gör att vi kan se var och när vi behöver gå ut och halkbekämpa.

Vill ha bästa mätvärde

I ett första skede blir det vägväderstationer i Frölunda-Högsbo, Majorna-Linné, Centrum, Lundby-Biskopsgården och Örgryte-Härlanda.

– Vår målsättning är att de ska vara på plats inom två till tre veckor och användas i vinter. Vi har lite smådetaljer kvar som vi slipar på, det är viktigt att få rätt placering för bästa mätvärde och att stationerna inte är åtkomliga för skadegörelse.

Ger fler möjligheter

Data från vägväderstationerna öppnar också upp möjligheten att lägga in en väderprognoskarta i cykelappen och på stadens hemsida. Det är som en väderprognos på tv, men med fler uppdateringar.

– Det är inte vilka åtgärder vi gjort eller tänkt göra. Men man kan se hur väderprognosen/väglagsprognosen ser ut, att man kanske inte ska ta cykeln eller att man behöver köra hemifrån tidigare för att hinna till arbetet, säger Håkan Johansson som hoppas att informationen ska finnas tillgänglig i vinter.

Det är 15 vägväderstationer i ett första skede, kommer ni att ställa ut fler?

 – Om vi får ett positivt utfall kommer vi att gå vidare och placera ut vägväderstationer i ytterområdena också.

Vägväderstationerna är steg 2 i ett pågående digitalt vinterprojekt som startade vintern 2021/2022. Det handlar om att få bättre data för vinterväghållningen. Steg 1 gäller bilar, tyngre fordon och kollektivtrafik. Steg 2 fokuserar på gående och cyklister. Projektet är finansierat av InfraSweden och Vinnova och pågår till 2024. Läs mer i länken nedan.