Nu startar dialogen Next stop 2035. Linbana över älven – kan det funka? Ska bussen gå ofta eller är färre byten viktigare? På lördag parkerar Next stop 2035 en egen spårvagn på Drottningtorget. Dit kan alla komma som vill ge sin syn på framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal och Partille.

Sedan ungefär två år pågår arbetet med att ta fram förslag på hur framtidens kollektivtrafik ska byggas ut och utvecklas i tätortsområdet Göteborg, Partille och Mölndal. Behovet är uppenbart. År 2035 beräknar man att det i området kommer att bo 200 000 fler människor än i dag.

− Vi har en situation där det börjar bli trångt i kollektivtrafiken, samtidigt som man planerar nya bostäder i hela tätortsområdet, säger Sofia Hellberg, trafikstrateg på trafikkontoret.

Ännu snabbare bussar
548E_2.jpg
Nu handlar det om att få in medborgarnas synpunkter. Den 1 oktober drar därför medborgardialogen Next stop 2035 igång på webben. Där går det att få information om de förslag och målbilder som redan tagits fram och även komma med egna synpunkter.

Bland det som redan har diskuterats flitigt är vilka trafikslag som ska förekomma i staden.

− Vi har tittat på att införa BRT, Bus Rapid Transit, som är ett system med bussar som är ännu snabbare än de vi har i dag, och vi pratar om linbana utifrån tre olika sträckningar. Men vi vill ha kvar spårvagnar och andra bussar i staden också, säger Sofia Hellberg.

Politiker på plats i spårvagnen
Under hösten kommer Next stop 2035 att göra sitt bästa för att synas på gator och torg. Under ett antal lördagar rullar de in en eventspårvagn på Drottningtorget och till Mölndals resecentrum. Dessutom visar de upp sig på en utställning på Allum i Partille.

I samband med eventspårvagnarnas besök och utställningen i Partille kommer även tjänstemän från kommunerna att finnas på plats liksom lokala politiker.

− I eventspårvagnen ska man kunna få svar på frågor och komma med synpunkter. Vill man sitta i lugn och ro och svara på frågorna kan man gå in på hemsidan hemifrån i stället, säger Eva Eriksson på Göteborgs Stads trafikkontor.

Stadsmiljön – en viktig aspekt
Hon säger att det gäller att kunna reflektera över kollektivtrafiken utifrån olika aspekter.

− Dels är det sådant som trafikslag och kvalitativa aspekter som restider, byten och närhet till hållplatser, men vi tar även in stadsbilden och stadsmiljön. Kan du till exempel tänka dig en linbana i ditt bostadsområde? säger Eva Eriksson.

Allmänhetens synpunkter kommer att samlas in under oktober och ställas samman i november och december. Under våren 2016 planeras en sammanställd rapport att kunna gå ut på remiss.

Eventspårvagnen kommer att stå på Drottningtorget lördag den 3 oktober klockan 10-15.