Nu bär nästan hälften av cyklisterna i Göteborg hjälm. Sedan förra året har användningen ökat med fem procentenheter, men Hans-Erik Svensson på trafikkontoret menar att man ska tolka siffrorna med en nypa salt.

– Cyklandet minskade förra året med nästan tio procent, troligen beroende på sämre väder och billigare kollektivtrafik och vi vet att det är de mest regelbundna cyklisterna som är bäst på att använda hjälm, säger han.

Tydlig trend att hjälmanvändningen ökar

Bortsett från den brasklappen är Hans-Erik Svensson ändå positiv.

– Det finns en tydlig trend att användningen av cykelhjälm ökar. Idag har vi platser där användningen är 60 procent, säger han.

Sedan 1991 har trafikkontoret undersökt hur göteborgarna använder cykelhjälm. Vid 18 mätplatser runt om i stan har man noterat hjälmar och de senaste två åren även i vilken grad cyklisterna har godkänd belysning.

– Styrkan i materialet ligger i att vi jämför på samma sätt år från år och därigenom får vi långa mätserier som ger bra kunskaper, säger han.

30 procent saknade godkänd belysning

Resultatet för belysning visar att det var lika många som i fjol, drygt 30 procent, som saknade godkänt belysning.

– Det var inte förvånande, där måste man nog göra någon större insats för att minska den siffran, tror Hans-Erik Svensson.

Det har tveklöst hänt mycket sedan 1991. Då var det bara åtta procent som bar hjälm, fler män än kvinnor. Idag har siffran nästan nått 50 procent, och för kvinnor är siffran 2007 för första gången över 50 procent.

– Det verkar som om kvinnor är bättre än män på att ta åt sig budskapet att det är farligare att cykla utan hjälm, säger Hans-Erik Svensson.

Bäst var hjälmanvändningen på Dag Hammarskjöldsleden i höjd med Slottsskogsvallen, där 60 procent bar skydd för huvudet. Sämst, som vanligt, var situationen i Stigbergsliden där bara 31 procent hade hjälm.

Ska räkna cyklister på fler platser i år

– Men så sent som 2002 var 31 procent det medelvärdet för alla mätplatser, säger han.

De mätplatser som ligger längst bort från centrum är de där flest cyklister använder hjälm, det beror sannolikt på att de som cyklar långt är bättre på att använda hjälm.

Under 2006 räknade trafikkontoret totalt 61.600 cyklister mot bara 54.200 i fjol, en minskning som Hans-Erik tror beror på vädret och det sänkta priset på månadskort. Men hur många som egentligen cyklar i Göteborg och hur cyklandet utvecklas råder det stor osäkerhet om.

– Det är svårare att få grepp om än när det gäller bilar. Men till i år ska vi utöka antalet mätplatser där vi räknar antalet cyklister för att få en bättre bild, säger han.