Pågår dygnet runt. Vårstädningen av Göteborgs gator pågår för fullt. Totalt handlar det om cirka 300 mil vägbanor, cykelbanor och trottoarer som ska sopas rena från grus. 15 maj ska alla vara klart.

15 mars drog de flesta entreprenörer, som anlitas för vårstädningen, igång arbetet. Städningen pågår fram till 15 maj. För cykel- och gångbanor finns en tidigare deadline. Senast 1 april ska dessa vara rensopade.

– Normalt sett halkbekämpas gång- och cykelbanor med saltlake, inte stenflis. Blir det halka igen saltar vi, vilket inte smutsar ner och kräver ny sopning. Vägbanorna halkbekämpas med flis och därför sopar vi rent dem senare för att inte riskera att behöva göra om arbetet, säger Håkan Johansson på Trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Fastighetsägare ansvariga för många trottoarer

Arbetet utförs av ett flertal entreprenörer och arbetet pågår dygnet runt.

– På helger och kvällar är det till exempel mindre trafik, så de anpassar sitt arbete.

Trafikkontoret ser till att trottoarer som de ansvarar för sopas rena. I många fall är det dock fastighetsägare som har ansvaret för trottoarerna.

– De har inget krav eller något sista datum, säger Håkan Johansson.

Städning året om

Göteborgs gator städas även resten av året. Centrala staden sopas minst en gång i veckan mellan oktober och april. Mellan maj och september sopas området ännu oftare.

Övriga delar av staden städas inte lika ofta som i centrum. Under barmarkssäsongen sopas gator, cykelbanor och gångbanor med jämna mellanrum.