Klar juli 2019. Rekonstruktionen av Vasabron försenas med fem månader till. Orsaken är brister i den tidigare entreprenörens arbete som måste göras om från grunden.

Det var i mars i år som Göteborgs Stad hävde kontraktet med den tidigare entreprenören som skulle restaurera anrika Vasabron. Orsaken var förseningar och brister i arbetet. Nu har geotekniska undersökningar även avslöjat bristfälligheter i den så kallade spontkonstruktion, det vill säga de stålbalkar som är nedslagna i Vallgraven för att skapa en torrlagd grop att arbeta i.

– Den gjordes av den tidigare entreprenören och måste nu göras om från grunden, säger Ove Sikén, projektledare på trafikkontoret.

Arbete både dag och natt
De senaste månaderna har trafikkontoret tillsammans med den nya entreprenören jobbat intensivt med broprojektets tidplan. Till exempel har arbete pågått även på kvällar, nätter och helger de senaste veckorna. Trots det beräknas Vasabron bli färdig först i juli 2019.

– Vårt fokus är att bygga klart Vasabron så snabbt det går utan att tappa kvalitet.

Medan Vasabron är avstängd går det att köra bil över Vallgraven på Viktoriabron, som är nästa bro västerut, och den vägen nå området runt Västra Hamngatan och Kungstorget.

– Genom hela projektet har vi haft stort fokus på att det ska vara fortsatt enkelt att ta sig till och från Göteborgs innerstad.

Rekonstruktionen av Vasabron innebär att stora delar av den ursprungliga bron ska bevaras samtidigt som den nya bron kommer att bli bredare och klara tyngre transporter.