Vasaplatsen ska bli ljusare och tryggare. Just nu pågår arbetet med att sätta upp ny, specialtillverkad gatubelysning på husen. Det ska också bli belysning av obelisken till minne av tidningsmannen Torgny Segerstedt, själv en ljusspridare under andra världskrigets och nazismens mörker.

Torgny Segerstedtsmonumentet består av en obelisk och en fontänskål i granit i den lilla parken på Vasaplatsen.

På obelisken står ett par rader ur en av Segerstedts artiklar i Handelstidningen i oktober 1940:

”De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria”.

Ska framträda bättre när det är mörkt

– Märkligt nog har obelisken inte varit belyst tidigare, men nu ska den framträda och synas bättre även när det är mörkt, säger Björn Lindgren på trafikkontoret, som håller i upprustningen.

Tidigare har det mest varit hängande gatubelysningar vid Vasaplatsen. Men precis som på Vasagatan ska gatlamporna nu sättas upp på husfasaderna i stället. Stenhusen vid Vasaplatsen byggdes på 1880- och 1890-talet, med färgstarka och utsmyckade tegelfasader.

Färdigt i november

– På båda sidor av Vasaplatsen får husen väggarmar med belysning. Det blir specialgjorda armar som ska fungera i det här området, eftersom husen är så speciella, säger Björn Lindgren.

– Vi ska också komplettera med belysning inne i parkens buskage, så att man upplever rummet som både tryggare och vackrare.

Upprustningen av Vasaplatsen ska vara klar i november.

7AD2_2.jpg

Fontänskålen i granit får också belysning. Foto: Lars Ocklund