Tågtunneln Västlänken - en del av det västsvenska infrastrukturpaketet – blir dyrare än man tidigare trott. Banverket beräknar nu att det krävs ytterligare fyra miljarder kronor för att minimera störningar i stadsmiljön.

Det är nya erfarenheter från Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm som gör att Banverket nu aviserar att budgeten för det planerade bygget av Västlänken måste skrivas upp.

Dessutom säger man sig ha fått nya insikter om svårigheterna med att bygga under jord i Göteborg

Nya lösningar på finansiering söks

I en kalkyl gjord 2004 räknade Banverket med att Västlänken skulle kosta motsvarande 16 miljarder kronor. Eftersom finansieringen inte var på plats förhalades projektet, för att i somras åter aktualiseras sedan man hittat former för en samfinansiering tillsammans med lokala och regionala parter.

– Vi ska nu arbeta med full kraft för att hitta möjligheter till fler lösningar för finansiering, säger Birgitta Hellgren, stabchef på Banverket.

Förutom Västlänken ingår bland annat Marieholmstunneln i infrastrukturpaketet. Läs mer om innehållet i länken nedan.