Startar goda spiraleffekter. Tågen må flytta under jord, men för att se nyttan av Västlänken måste man höja blicken. För att Göteborg ska fortsätta utvecklas och inte stagnera, då krävs satsningar på hela den västsvenska regionen. Nyckeln är att krympa avstånden i tid.

– Göteborg växer, kommer att växa och måste växa för att utvecklas, men med dagens lösningar får vi inte plats till det.

Det säger Karin Holmström är Göteborgs Stads projektchef för Västlänken. Hon arbetar på trafikkontoret som har i uppgift är att planera inte bara ett eller två år fram i tiden, utan snarare tio, tjugo eller rent av femtio år framåt.

”Vi närmar oss smärtgränsen”
Det är nämligen i det perspektivet man måste betrakta de stora investeringar i både pengar och bök och stök vid byggandet, som väntar för staden Göteborg framöver. För att förstå behovet är det inte relevant att utgå från dagens situation i trafiken, även om tecknen på vad som väntar om ingenting görs redan är tydliga.

3D60.jpg
– Det tydligaste tecknet på att vi närmar oss smärtgränsen ser vi på Centralstationen i rusningstid, där det redan nu är fullt och inte går in mer trafik, även om behovet redan är större, säger Karin Holmström.

– Möjligheten att kunna arbetspendla kollektivt till och från kranskommunerna är oerhört viktig om invånarna ska kunna komma till och från sina jobb och arbetsgivarna ska kunna locka till sig kompetent personal, fortsätter hon.

Startar spiraleffekter
Och det är inte bara kranskommunerna i en snäv radie runt Göteborg som är intressanta i sammanhanget. För att staden och regionen ska utvecklas tillsammans så krävs att man snabbt kan ta sig mellan rikets andra stad och orter som Vänersborg, Karlstad, Trollhättan, Borås, Halmstad och för den delen även Stockholm och Malmö.

– Om Göteborg blir lättillgängligt vill fler företag komma hit och anställer folk, och då lockas fler personer hit och då kommer ännu fler företag att välja Göteborg, i en positiv spiral. Men alla kan eller vill inte bo inne i stan, så om arbetskraften kan bo flera mil härifrån men utan problem ta sig in till jobbet, då gynnar det både Göteborg och många andra orter i regionen, också det i en positiv spiral, säger Karin Holmström.

Det som lockar med Göteborg är innerstaden, stadslivet och inte minst universitetet. Det är därför en av Västlänkens hållplatser har förlagts till Haga och Rosenlundsområdet.

Haga blir knutpunkt
– Ibland sägs det att det inte är någon stor knutpunkt idag, och det stämmer till viss del men inte riktigt, för tänk bara hur många som reser till och från någon av hållplatserna längs Vasagatan. Dessutom måste man se detta på längre sikt, för just det här området kommer att utvecklas väldigt mycket framöver, med både bostäder och verksamheter i ett område som sträcker sig till exempelvis Masthugget och Skeppsbron, säger Karin Holmström.

Det var en viktig anledning till att det av många föreslagna Gårda som alternativ till ny placering av Centralstationen aldrig var aktuellt att förverkligas.

– Gårda-alternativet skulle inte lösa behovet som finns, det vill säga att knyta ihop staden över älven. De stora förändringarna och utvecklingen kommer att ske vid älvstränderna, inte minst vad gäller arbetsplatser, så om de långväga arbetspendlarna skulle landa i Gårda skulle det vara för långt bort från målet för att det skulle vara attraktivt för väldigt många i framtiden, säger Karin Holmström.

Människor före trafik
Och väldigt många fler göteborgare kommer det garanterat att bli, så att förlägga region- och pendeltågens spår under marken kommer att frigöra stora ytor ovan jord.

– Framförallt i området kring Centralstationen blir det plats för mycket annat än spår och vägar, när Västlänken är byggd och E45:an är sänkt och övertäckt. Men framförallt måste man sätta det i relation till vad som hade hänt om Västlänken inte hade byggts: då hade motsvarande utbyggnad av infrastrukturen fått ske ovan jord, på bekostnad av både byggnader och invånarnas rörlighet inne i staden. Det hade blivit en stad för trafiken och inte för människorna, men nu kommer det att bli precis tvärtom, säger Karin Holmström.

4F2A.jpg
Möjlig utformning av Station Hagas plattform. Illustration: Abako arkitektkontor