En chans att ställa frågor. Den planerade tågtunneln Västlänken under Göteborg har orsakat omfattande debatt på senare tid. På onsdag 28 augusti blir det chans till frågor, när Göteborgs Stad bjuder på sopplunch i Älvrummet vid Kanaltorget.

– Vi vill informera om stadens roll i bygget och hur processen ser ut, säger Anette Palle, kommunikationsstrateg för Projekt Västlänken på stadsbyggnadskontoret.

Hon förklarar att Trafikverket, som är huvudman för Västlänken, ännu inte är klar med sin järnvägsplan, men har haft den ute på så kallat samråd, för att få in synpunkter.

Beslut i höst
– Från Göteborgs Stads sida kommer vi i höst – om byggnadsnämnden tar det beslutet – att hålla samråd om detaljplanen för järnvägstunneln. Och nästa år kommer samråd om planerna för de olika stationerna, säger Anette Palle.

– Den processen vill vi nu förbereda för och försöka förklara när man som medborgare kan få säga sin åsikt. Och vad som är öppet att påverka.

Men går det fortfarande att påverka placeringen av stationerna eller dragningen av tunneln?
– Nej, sådant är mer eller mindre fastlagt. Men det kommer att gå att påverka miljöerna i och runt omkring stationerna, säger Anette Palle.

– Sträckningen av tunneln är som den är. Och det finns anledningar till det, till exempel att skada så lite kulturvärden som möjligt. Och undvika att bygga i lera.

Två kilometer i lera
– Många tror att hela tunneln går i lera, men det är faktiskt inte mer än två av sex kilometer, säger Anette Palle.

Hon tror att många göteborgare idag har en oklar uppfattning kring nyttan av att satsa så mycket pengar på en tågtunnel.

– Den saken vill vi också försöka förklara. Vi som arbetar med stadsutveckling ser att Västlänken faktiskt är en av flera förutsättningar för att Göteborg ska få en god stadsutveckling i framtiden.

Sopplunchen på onsdag är mellan 11.45 och 12.45. Då kommer Birgitta Lööf, planchef på stadsbyggnadskontoret, och Peter Elofsson, projektledare för tunnelns detaljplaner, att informera.

Soppa och information
På plats finns också Karin Holmström, Göteborgs Stads projektledare för Västlänken. Från Trafikverkets projektgrupp kommer Bo Lindgren och Lennart Dage.

Älvrummet ligger vid Kanaltorget, nära Göteborgsoperan. Den som vill äta soppa kan anmäla sig via länken här nedanför, annars behövs ingen anmälan i förväg. Då kommer man in i mån av plats, men max antal åhörare är 200.