Vägarna i Västsverige är ojämna och spåriga tycker de västsvenska privatbilisterna. I Vägverkets undersökning ”Trafikantbetyget” får västsvenska vägar lägre betyg än riksgenomsnittet. Också yrkesförarna anser att vägbanorna är spåriga men i övrigt tycker de att underhållet av västsvenska vägar är som i resten av landet.

– Vi har en kraftig trafikökning i vår region. Och vi anser att tilldelningen av medel till regionen hittills inte stått i proportion till trafikökningen, säger Björn Stigberg, chef för avdelning trafikantservice vid Vägverket Region Väst.

Främst regionala vägar

Missnöjet med spåriga och ojämna vägar gäller främst de regionala vägarna. Och de mätningar som Vägverket Region Väst gjort i Värmland, Västra Götaland och Halland bekräftar också att vägarna blivit mer ojämna och spåriga.

Färre än varannan privatbilist, 48 procent, är nöjd med det allmänna underhållet av vägarna i Västsverige. 2001 var motsvarande siffra 52 procent.

Yrkesförarna har blivit mer nöjda med det allmänna underhållet, 2003 var andelen 40 procent jämfört med 29 procent 2001.

Fotnot:
Trafikantbetyget är Vägverkets riksomfattande undersökning av vad trafikanterna tyckte om de svenska vägarna sommaren 2003. Undersökningen skiljer mellan nationella, regionala, övriga samt grusvägar.